Subsidieregeling verduurzamen materieel op dag één leeg

Afbeelding Subsidieregeling verduurzamen materieel op dag één leeg
dinsdag 10 mei 2022

De regeling voor Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) 2022, is zoals verwacht, al op dag één, op aanschaf bouwvoertuigen na, overtekend. Met name de subsidie voor aanschaf van zero-emissie mobiele werktuigen werd het meest aangevraagd en is ruim overtekend, aldus RVO.

De SSEB moet bijdragen aan de opgave waartoe Nederland zich gesteld ziet om in 2030 60% minder stikstof uit te stoten,
0,4 Megaton Co2 reductie en 75% minder nadelige gezondheidseffecten.
Deze ambitieuze doelstelling vraagt onder meer om een grootschalige en ingrijpende verduurzamingsslag van het bestaande materieelpark in de bouw- en infrasector.

Positief signaal

Het feit dat de subsidieregeling er is gekomen en dat er een enorme belangstelling is, geeft in eerste instantie een positief signaal af. Veel ondernemers hebben gewacht om met behulp van deze subsidie invulling te kunnen geven aan het opschalen van de investeringen in duurzaam materieel.

Meer budget nodig

Er is sprake van overtekening van de  sporen ‘aanschaf’ en ‘retrofit’. Het is daarom van groot belang dat
de bij SEB betrokken ministeries hun toezegging, om bij overtekening in te zetten op het vervroegd
beschikbaar maken van extra budget. De bouw en infrasector staan in de startblokken om te investeren in
duurzaam materieel. Juist nu er zoveel belangstelling is en de meerkosten relatief hoog zijn.

 

Jorrit van Ommen verenigingsmanager