• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Welke gevolgen heeft de invoering van de Wkb op je verzekering?

Welke gevolgen heeft de invoering van de Wkb op je verzekering?

In-Staet geeft een toelichting

Afbeelding Welke gevolgen heeft de invoering van de Wkb op je verzekering?
donderdag 12 mei 2022

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) lijkt er toch echt te gaan komen, per 1 januari 2023. Bij In-Staet komt dan ook steeds vaker de vraag van leden of de Wkb aanleiding geeft hun verzekeringen te herzien.

In-Staet logo

Verschuiven van aansprakelijkheid

Bij deze vragen wordt dan vaak de link gelegd met het verschuiven van aansprakelijkheid op de volgende 2 punten:

  1. Bij klachten over gebreken na oplevering is niet meer relevant of dit bij oplevering een al dan niet verborgen gebrek was; als bouwer/ontwikkelaar komt je dus niet meer weg met “bewijs maar dat dit een verborgen gebrek is”.
  2. In plaats van verborgen gebreken wordt de terminologie “toerekenbare gebreken” geïntroduceerd en moet de aannemer straks gaan bewijzen dat daarvan geen sprake is. Er ontstaat dus meer dan ooit aansluiting met jouw contract. Bouw je bijvoorbeeld onder het Keurmerk Garantiewoning (BouwGarant, Woningborg of SWK), dan gaat die aansprakelijkheid best ver. Bij bouwteams of eigen ontwikkeling wordt niet altijd even handig gecontracteerd, wat dan kan leiden tot ongelimiteerde aansprakelijkheid. Bij eigen ontwikkeling of eigen ontwerp wordt de UAV-GC vaak als te complex ervaren, maar zijn evenwichtige alternatieve contractmodellen nog vaak onbekend. In-Staet denkt hierin graag met je mee!

Kwaliteit aantoonbaar maken

Het aantoonbaar maken van kwaliteit is voor opdrachtnemers best confronterend. Want welke kwaliteit mag jouw opdrachtgever van je verwachten en hoe maak je dat aantoonbaar?

De overheid verwacht veel van de kwaliteitsimpulsen in het nieuwe stelsel. Door de daadwerkelijke kwaliteitsborging wordt beoogd gebreken vooral te voorkomen. Veel bouwers en ontwikkelaars staan al voor kwaliteit en ervaren de Wkb als overbodige rompslomp. Ook al wordt de verandering van aansprakelijkheid daarom niet als heel problematisch ervaren, het aantoonbaar moeten maken van de kwaliteit drukt ook prima bouwers en ontwikkelaars wel met de neus op de feiten van risico’s. In-Staet vindt dit logisch, want uitvoeringsrisico’s heb je vaak meer in de hand dan het ontwerprisico. De vraag naar ontwerpverzekeringen neemt daardoor ook toe. In de praktijk merkt In-Staet dat kansen om het ontwerprisico te verminderen of slimmer over te dragen worden gemist. Ook hierin denken ze graag met je mee.

Bouwend Nederland Integraal Polis

Na het verminderen van het risico en het zoveel mogelijk overdragen van het risico, resteert als sluitstuk van risicomanagement dan nog de ontwerpverzekering. Voor het MKB in het verleden vaak veel te duur, maar via de Bouwend Nederland Integraal Polis tegenwoordig af te sluiten vanaf een minimumpremie van € 1.000,-. Ook voor middenbedrijven bieden onze speciale In-Staet ontwerp-polisvoorwaarden op belangrijke punten een aantoonbaar ruimere dekking dan tot op heden in de markt wordt aangeboden.

Misschien opvallend, in een markt waar premies stijgen en dekkingen teruggebracht worden, merken wij dat In-Staet met de Wkb in de hand steeds meer verzekeraars over de streep trekt hun ontwerpdekkingen te verruimen en drempels voor het MKB weg te nemen. Met haar focus op bouw en vastgoed laat In-Staet zien waar ze voor staat:

  • hulp bij risicomanagement;
  • een goede uitleg vooraf van de dekkingsgrenzen;
  • en het door eigen polisvoorwaarden wegnemen of beperken van onduidelijke of teleurstellende bepalingen.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar 079 3252 166.