Hoogste loonstijging ooit afgesproken in cao Bouw & Infra

Afbeelding Hoogste loonstijging ooit afgesproken in cao Bouw & Infra
woensdag 15 juni 2022

Vakbonden en werkgevers hebben maandag 13 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de ruim 110.000 werknemers die vallen onder de cao Bouw & Infra. Als vakbondsleden en de achterban van de werkgevers akkoord gaan, wordt de hoogste loonsverhoging ooit in deze cao uitbetaald: 5%.

De nieuwe cao wordt afgesloten voor een periode van één jaar en loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De wens en noodzaak om duidelijkheid en zekerheid te bieden voor werkgevers en werknemers in deze onrustige periode vol uitdagingen als de woningbouwopgave, de energietransitie en arbeidsmarktkrapte, leidde tot dit snelle akkoord. Bekijk via deze link het onderhandelingsresultaat.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

George Raessens, voorzitter werkgeversdelegatie: "Juist nu willen cao-partijen afspraken maken die helpen waar dat kan. Er zijn werknemers die het echt lastig hebben. Werkgevers zien dit. De cao-partijen hebben gekozen voor deze snelle en duidelijke oplossing. We laten daarmee zien dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen in deze moeilijke periode. We bevestigen, in tijden van arbeidsmarktkrapte, dat de bouw & infra een aantrekkelijke sector is en blijft om in te werken".

Past bij hoge inflatie

Hans Crombeen, bestuurder FNV Bouwen en Wonen: "Het is een loonsverhoging die nooit eerder is betaald aan de werknemers in de bouw en infra. Het past bij de hoge inflatie waardoor werknemers steeds meer moeite hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Wij zijn blij met dit snelle akkoord omdat het betekent dat de werknemers die loonsverhoging ook krijgen als zij die nodig hebben".

Korte klap

Gijs Lokhorst, bestuurder CNV Vakmensen: "Door deze korte klap en het uitblijven van maandenlange onderhandelingen, wordt de eerste verhoging van 2,5% uitbetaald op 1 januari 2023 in plaats van maanden later. 1 juli 2023 volgt de tweede 2,5%. Dat biedt duidelijkheid voor werknemers, maar ook voor de werkgevers in deze onzekere tijden".