• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Student inspireert leveranciers tot alternatieve verpakkingsmethoden

Student inspireert leveranciers tot alternatieve verpakkingsmethoden

Samen naar een bouwplaats zonder plastic afval

Afbeelding Student inspireert leveranciers tot alternatieve verpakkingsmethoden
maandag 27 juni 2022

Artikel vier van de reeks ervaringen van studenten. Mila onderzocht hoe Heembouw Bedrijfsruimten het plastic afval op de bouwplaatsen kan reduceren. Zij ging het gesprek met leveranciers van dak- en gevelbeplating aan en kreeg leveranciers en fabrikanten geactiveerd om met de geboden alternatieven aan de slag te gaan.

Mila de Rooijen voert voor Heembouw Bedrijfsruimten onderzoek uit naar de reducering van plastic afval op de bouwplaats. Zij rondt na dit onderzoek haar studie Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool in Breda af. Mila is bij Heembouw Bedrijfsruimten in Breda terecht gekomen, omdat ze op zoek was naar bedrijven die bekend waren met Lean, maar ook de cultuur bij de organisatie sprak haar aan. Haar onderzoek is uitgevoerd voor de hele klantgroep Bedrijfsruimten.

Reduceren plastic afval op de bouwplaats

Samen met Heembouw heeft Mila ervoor gekozen om zich bij het onderzoek te focussen op de materiaalstroom van dak- en gevelbeplating en de verpakking daarvan. Er is vooral gekozen om de partners van Heembouw te inspireren en activeren. Zij heeft zich bewust niet gericht op de (kosten)technische aspecten, maar wil de bewustwording bij de partners verhogen en door hen alternatieven aan te dragen om de hoeveelheid plastic afval op de bouwplaats te reduceren. Heembouw wil in 2024 30% reductie ten opzichte van 2021 realiseren. Zij willen impact op het milieu op hun eigen bouwplaatsen verlagen. Eén van de manieren die daaraan bijdragen is om de verpakkingsmethodes en -materialen te veranderen. Geconcludeerd kan worden dat juist het aanbieden van alternatieven bij de partners tot inspiratie heeft geleid. Intern bij fabrikanten en leveranciers wordt nu overwogen welke stappen gezet kunnen worden in de weg naar een meer duurzaam proces. Zij zijn aan zet.

Daar waar partners nu intern aan de slag gaan, heeft Heembouw een multidisciplinaire werkgroep gevormd die de gesprekken met de partners van Heembouw voortaan structureel voortzet om samen die stappen te maken. Dit wordt voortaan een vast onderdeel van de samenwerking.

Alternatieve verpakkingen

Mila bezocht een beurs waar de verpakkingscommunity samenkomt, hield interviews en voerde brainstormsessies. Een Gemba-walk was ook onderdeel van haar strategie. Dit houdt in dat zij vanuit de Lean-theorie echt op de werkvloer is gaan kijken bij fabrikanten. Terug naar het begin van het productieproces, in de fabriek.

Van de alternatieven die Mila aan drie partners voor dak- en gevelbeplating aangedragen heeft noemen we bijvoorbeeld het in smallere stroken verpakken in plaats van brede folies om pvc-rollen of isolatiemateriaal bijeen te houden of het gebruik van herbruikbaar polyesterband. Uniek was het alternatief om gebruik te maken van eigen stroken PVC die de PVC-rollen voor de dakbedekking bijeen kunnen houden. Hierdoor kan binnen de eigen materiaalstroom gewerkt worden en kunnen de stroken met het overige PVC-snijafval hergebruikt worden.

Bij de aangeboden alternatieven is rekening gehouden met de ontwerpeisen kwaliteit, veiligheid en de branding op de verpakking. Wanneer de leverancier door weersomstandigheden toch vasthoudt aan volledig verpakken, wordt het alternatief geboden om een ander meer duurzaam type folie te gebruiken of minder dikke folie.

Doorpakken in andere productgroepen

Heembouw, Avans en Mila zijn blij te merken dat er veel veranderbereidheid is bij alle partijen. Ze heeft extra motivatie teweeg gebracht bij de fabrikanten en leveranciers van dak- en gevelbeplating om binnen ieders organisatie intern te kijken waar mogelijkheden zijn om plastic afval te verminderen. Met de bevindingen uit dit onderzoek kan Heembouw de gesprekken aangaan met de partners van andere productgroepen om het missiedoel voor 2024 te behalen.

Mila heeft gemerkt dat er zoveel meer komt kijken bij 'bouwen' dan wat ze voorheen dacht als ze langs een bouwplaats reed. Ze heeft nu een deel van het proces met eigen ogen kunnen aanschouwen. Ze komt tot de stelling dat er alleen stappen naar meer duurzame processen gezet kunnen worden wanneer er wordt samengewerkt in de keten en dat de partners elkaar continue scherp moeten houden.

Als studente vanuit een niet-bouwgerelateerde studie geeft ze andere studenten het signaal om niet bang te zijn dat het in de bouwsector gauw te bouwtechnisch wordt. Er zijn juist heel veel vraagstukken die vanuit een andere bril of vanuit een andere studierichting aangevlogen kunnen worden en waarin de student met de frisse blik iets kan betekenen voor de sector.

Blij met diverse functies

We zijn als branchevereniging verheugd dat studenten, uit andere richtingen dan Bouwkunde, de diversiteit van functies bij onze bouw- en infrabedrijven zien. In een volgend artikel praten we met Don van Iterson en Saber Jouhri die binnenkort gaan starten met hun afstudeeropdracht die gaan onderzoeken of de plannen voor de Bouwhub Midden-Brabant haalbaar zijn.

Wil je ook meedoen?

De reeks artikelen over studenten die bij onze lidbedrijven onderzoek verrichten is begonnen na het artikel 'Avans helpt mkb-bedrijven bij duurzaamheidsvragen' uit BNL editie nr. 3-2021 pag 44-45)

Ben jij als bouw- of infrabedrijf ook bezig met verduurzaming? Heb je een onderzoeksvraag? Meld je dan aan voor dit project een stuur een mailtje naar Petra Landmeter, verenigingsmanager Brabant Mid-West of Karin Oomen, regioadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt. In elke regio heeft Bouwend Nederland zo'n adviseur. 

Petra Landmeter verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West