Eerste bijeenkomst Contactgroep Digitalisering groot succes

Afbeelding Eerste bijeenkomst Contactgroep Digitalisering groot succes
woensdag 20 juli 2022

Op 14 juli heeft de aftrap van de Contactgroep Digitalisering plaatsgevonden met een flinke opkomst en aangename kennismakingen. In het hart van Groningen staat het Forum, een ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Passend bij deze prachtige locatie kwam de groep samen om met elkaar het gesprek te voeren over het thema digitalisering.

De bijeenkomst werd afgetrapt door Willemijn Visscher, waarin als eerste onderdeel van de presentatie werd besproken dat een contactgroep bestaat uit een actief netwerk van Bouwend Nederland-leden met de gedeelde ambitie elkaar verder te willen helpen. De frequentie van het aantal bijeenkomsten maar ook de onderwerpen worden met elkaar bepaald. Centraal staat: leren, verbinden en netwerken. De contactgroepen stimuleren laagdrempelige gesprekken met gelijkgestemden, deelname is gratis en valt onder ons lidmaatschap. 

Digitalisering door gerichte kennisontwikkeling

Vervolgens werd er stil gestaan bij het programma BRAINR - lerend netwerk voor intelligente bouw. Het doel van BRAINR is om bedrijven en organisaties in de bouw- en infrasector te ondersteunen bij digitalisering, door gerichte kennisontwikkeling maar ook door concrete producten aan te bieden. De doorlopende leerlijn BIM vanuit het Alfa-college en de Hanzehogeschool is een voorbeeld van een concreet product, waarbij op operationeel/ tactisch en strategisch niveau onderwijs wordt aangeboden. Ook bieden we een e-learning traject BIM en virtueel bouwen aan. 

Gebrek aan standaarden wordt gezien als knelpunt

Dennis Mollet, onze specialist digitalisering, gaf vervolgens een presentatie en deelde met de groep dat er iedere twee jaar een onderzoek wordt gedaan naar digitalisering, met daarbij interessante resultaten om te delen. Uit het onderzoek bleek dat de mate van digitalisering flink is gestegen ten opzichte van 2018, en ook dat digitalisering een steeds grotere rol speelt in het aantrekken van een ander type medewerker. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het gebrek aan standaarden als grootste knelpunt wordt ervaren rondom digitalisering. Om die reden participeert Bouwend Nederland in het programma digiGo. Samen met andere partijen wordt vanuit digiGO gewerkt aan digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving, onderdeel van dit programma is het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving. Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving biedt een set van uniforme afspraken, die zorgt voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de bouwsector. Hoofddoel is dat alle ketenpartners in de verschillende fases van de levenscyclus van een bouwwerk, straks gemakkelijk en veilig gebruik van beschikbare data kunnen maken. Ook werd er stil gestaan bij de brochure 'Juridische bescherming van data', en bespraken we met elkaar het belang van digitaal veilig werken. De kans op een cyberaanval bij een bedrijf is 1 op 5, een schrikbarend hoge kans waar we met elkaar bewuster mee om moeten gaan. 

Volgende sessie in november

Afsluitend is er uitgebreid de tijd genomen om kennis te maken en elkaar te informeren over welke behoeften er zijn. Weerstand bij medewerkers om veranderingen door te voeren was een veelgehoord onderwerp. Geschikt onderwijs en kennisvergroting werd ook als cruciaal onderdeel gezien om veranderingen door te voeren binnen het bedrijf. Er zijn voldoende interessante onderwerpen genoemd om de volgende bijeenkomst mee te vullen, deze staat gepland op dinsdag 8 november van 15.00 uur - 17.00 uur. 

Ben jij de volgende keer ook aanwezig bij de contactgroep? Je bent als lid van harte welkom! Mocht je je willen aansluiten bij de contactgroep en/of opgenomen willen worden op de verzendlijst, neem contact op met Willemijn Visscher.

Willemijn Visscher verenigingsmanager regio noord