• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Miljoenennota: verzilver de ambities met vele beschikbare miljarden euro's

Miljoenennota: verzilver de ambities met vele beschikbare miljarden euro's

Onze inzet voor Prinsjesdag 2022

Afbeelding Miljoenennota: verzilver de ambities met vele beschikbare miljarden euro's
dinsdag 13 september 2022

In plaats van de schaalsprong die nodig is om het woningtekort op te lossen, Nederland in beweging te houden en te verduurzamen, ziet Bouwend Nederland dat het tempo er steeds verder uit gaat. En dat terwijl het kabinet de juiste ambities heeft en geld niet het probleem lijkt. Wij roepen het kabinet op regie te nemen, zodat de gereserveerde budgetten snel kunnen worden uitgegeven aan de beoogde doelen. Hierdoor wordt de bouw nog beter in staat gesteld om te investeren in betaalbare, continue en groene productie en om de benodigde schaalspong te maken. Ook kan de sector werknemers dan voor langere tijd meer duidelijkheid en zekerheid bieden. Met de hoogste loonstijging ooit afgesproken in cao Bouw & Infra nam onze sector hier al verantwoordelijkheid.

Stikstof: polarisatie voorbij

Stikstof houdt de economie te lang in gijzeling. Versnelling is noodzakelijk en mogelijk. We moeten de polarisatie voorbij en gebruik maken van het draagvlak dat over het brede spectrum van boeren, ondernemers en natuurpartijen wel degelijk gevonden is in het brede akkoord Duurzaam Evenwicht. Regie vanuit de Rijksoverheid is daarbij nodig, zij leggen juist nu de verantwoordelijkheid bij provincies die voor 1 juli 2023 hun gebiedsaanpak moeten presenteren om de uitstoot van stikstof sterk te verminderen.

Ontsluiten van nieuwbouwlocaties

De 7,5 miljard euro voor woningbouwontsluiting moet snel van plan naar projecten gaan. Hierbij moet leidend zijn met welke infrastructuur we de bouw van zo veel mogelijk woningen mogelijk maken, met een optimale inzet van het beschikbare geld en de capaciteit in de sector. Dit betekent dus zowel binnen- als buitenstedelijk ontwikkelen en bouwen met aandacht voor de ontsluiting van nieuwe grote én kleine locaties.

Maak investeren in woningbouw aantrekkelijk

Regelgeving rondom woningbouw moet eenduidig zijn, vergunningverlening mag geen vertragende factor zijn en investeren in mooie en veilige buurten moet aantrekkelijk blijven voor investeerders.

De overheid moet bedrijven de kans geven zich met duurzame innovaties te onderscheiden in de markt. Technisch kan er meer dan nu vaak wordt gerealiseerd. Om te verduurzamen en op te schalen is het belangrijk dat de overheid, als grootste opdrachtgever in de bouw, ook gunt op duurzaamheid en innovatie in plaats van op laagste prijs alleen. Belangrijk is dat de prestatie-eisen waarop wordt gegund overal gelijk zijn. Dat betekent landelijke uniforme prestatie-eisen voor klimaatadaptatie, circulariteit of andere (duurzame) thema's. Ook daar is landelijke regie vanuit de overheid voor nodig. Woningcorporaties hebben vele miljarden euro's ter beschikking door de afschaffing van de verhuurdersheffing. Laat hen dit geld inzetten voor betaalbare woningen.

Energierekening verlagen door investeringen isolatie

Met het historisch hoge koopkrachtverlies, mede veroorzaakt door de fors gestegen energiekosten, moet de overheid burgers de kans geven hun energierekening flink te verlagen. Stel hen in staat om hun woning vergaand te kunnen isolatie en verduurzamen. Het Nationaal Isolatieprogramma geeft hier richting. Een vouchersysteem kan helpen om de grootste bijdrage terecht te laten komen bij de mensen die het hardst nodig hebben. Corporaties moeten in overleg met de markt slim en grootschalig met hun woningen aan de slag om de opgave programmatisch aan te pakken.

Goede doorstroming

We moeten oppassen dat de verouderde infrastructuur niet het probleem van morgen wordt. We moeten blijven investeren in de enorme vervangings- en renovatie-opgave. Maak met deze investeringen ons land slimmer, veiliger en groener. Denk daarbij ook aan de energie-infrastructuur, nu een grote belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling, die nodig is om over te gaan op duurzame energiebronnen en aan de slimme oplossingen die er zijn voor goede doorstroming van het toenemende verkeer en de staat van onderhoud beter te kunnen monitoren.

Oproep: bouw kan en wil, overheid faciliteer!

De bouwsector blijft doorbouwen aan Nederland, ook in uitdagende tijden, maar wil én moet meer snelheid maken om sterker bij te kunnen dragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de overheid. Daarin kan de overheid door samenwerking ons in faciliteren, zowel in geld als in regelgeving. Met een constante stabiele stroom aan opdrachten kunnen we onze sector structureel op sterkte houden, nog meer investeren in innovatie en verduurzaming en nog meer mensen een loopbaan voor het leven bieden. De komst van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie voor Bouw en Techniek (TKI) per 1 juli biedt hiervoor veel mogelijkheden. Marktpartijen praten graag in een vroeg stadium mee met opdrachtgevers over hoe we elkaar kunnen versterken.

Alleen voor leden: meld je nu aan voor de toelichting

Op woensdag 21 september geven we exclusief voor leden een fysieke en online toelichting op de impact van de Miljoenennota voor de bouw en infra. Bijwonen? Klik hier voor meer informatie, locatie, tijden, sprekers en hoe je je kan aanmelden.

Bekijk via deze link onze speciale themapagina over Prinsjesdag 2022.