• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Marktconsultatie EUROPAWEG N206 Rijnland Route Provincie Zuid-Holland

Marktconsultatie Europaweg N206 RijnlandRoute Provincie Zuid-Holland

Afbeelding Marktconsultatie Europaweg N206 RijnlandRoute Provincie Zuid-Holland
vrijdag 30 september 2022

Op 19 oktober organiseert provincie Zuid-Holland een Marktconsultatie voor het project Europaweg N206, onderdeel RijnlandRoute. Ze wil met de markt in gesprek over aanbestedingsstrategie en -planning en beheersmaatregelen t.a.v. prijzen en risico's.

De provincie Zuid-Holland is voornemens om begin 2023 het D&C contract voor de RijnlandRoute N206 Europaweg in de markt te zetten. het D&C contract bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

  • Uitbreiding en reconstructie van het weggedeelte N206 tussen de A4 en het Lammeschansplein
  • Uitbreiding en reconstructie van het Lammenschansplein te Leiden inclusief fietsstructuur;
  • Vervanging en uitbreiding van de Lammebrug en Trekvlietbrug

In juli 2019 heeft reeds een marktconsultatie plaatsgevonden voor het project. Gezien de verstreken tijd en ontwikkelingen in het project organiseert de Provincie op 19 oktober een nieuwe informatie- en consultatiebijeenkomst voor de markt waarin de volgende onderwerpen worden geagendeerd;

  • Toelichting van de stand van zaken van het project
  • Toelichting en verificatie van de gekozen marktbenadering (contract- en aanbestedingsstrategie, aanbestedingsplanning, selectie- en gunningscriteria)
  • Consultatie van de gekozen aanpak m.b.t. de (prijs)risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Datum en tijd

19 oktober 14:00-16:00 uur.

Locatie:

Informatiecentrum RijnlandRoute, Rietpolderweg 19, Leidschendam.

Aanmelden:

Aanmelden kan via evenementen@bouwendnederland.nl

In het informatiecentrum is ruimte voor ca. 40 personen, per bedrijf kunnen zich max. 2 personen aanmelden.

Hessel Heins-Wunderle regiomanager regio randstad-zuid