Onderhandelingsresultaat cao vlakglas definitief verklaard

Looptijd van 1-1-2023 t/m 31-12-2023

Glazen kantoorgebouw
donderdag 24 november 2022

De achterban van de vakbonden hebben vorige week met de cao heeft ingestemd; de nieuwe cao vlakglas is hiermee definitief.

Op 1 november 2022 hadden sociale partners, na snelle en constructieve onderhandelingen, elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao vlakglas 2023.
In deze bijzondere economische tijden hadden partijen gekozen voor een universele verhoging om iedereen evenredig mee te laten delen in de beschikbare loonruimte.

Looptijd 01-01-2023 tm 31-12-2023

  • Per 01-01-2023 worden de maandsalarissen verhoogd met € 200,= bruto op basis van fulltime dienstverband. Alle schalen en individuele salarissen worden hiermee opgehoogd.
  • Eenmalig € 200,= bruto uitbetaling met het salaris in januari 2023, op basis van fulltime dienstverband en in dienst vóór 1-7-2022.
  • Reiskosten € 0,21 (fiscaal maximum) per 01-01-2023.
  • Pensioenpremie maximaal 32%. Als uit de berekeningen van BPFV blijkt dat er nog ruimte is in de premie, dan zullen er nadere afspraken gemaakt worden over de besteding hiervan aan de pensioenregeling.
  • Werkgroep voortzetting van de protocol afspraken in de huidige cao. Lijst waar de werkgroep Fit over Finish zich gaat buigen wordt uitgebreid met: alternatieve feestdagen vraagstuk, ploegentoeslag en leerambassadeurs.
  • Vakbondsbijdrage voortzetting huidige bijdrage a € 20.000,=

De onderhandelingsdelegatie:

Kees-Jan van den Brink

Joris Carels

Cor Wittekoek

 

Cor Wittekoek verenigingsmaneger vakgroep glas