Risico’s van vrije gasuitstroom voor (elektra)monteurs

Afbeelding Risico’s van vrije gasuitstroom voor (elektra)monteurs
maandag 16 januari 2023

Monteurs kunnen tijdens het werken aan (elektriciteits-)netten te maken krijgen met vrije gasuitstroom. Dit gebeurt altijd onverwachts. Door inademen van aardgas kun je al na drie ademteugen bewusteloos raken. Daarnaast zorgt een gaslek voor een brandbaar mengsel op locatie. De werkgroep leren van E(lektra) en G(as) incidenten heeft naar aanleiding van gemelde incidenten een nieuwe toolboxflyer opgeleverd die interessant is voor iedereen die nabij gasleidingen werkzaamheden verricht.

In Nederland werken netbeheerders en aannemers samen bij het registreren, bespreken en analyseren van incidenten die plaatsvonden bij het werken aan energienetten. De focus ligt op het werken onder spanning of met vrije gasuitstroom. Gebaseerd op de incidenten uit de praktijk worden onder andere toolboxflyers opgesteld. Deze worden openbaar gepubliceerd op de website van BEI-VIAG en zijn vrij te gebruiken om het gesprek aan te gaan over veiligheid en bij betreffende werkzaamheden.

Aandachtspunten en maatregelen

(Elektra)monteurs werken vaak in de buurt van gasleidingen, maar zijn niet goed bekend met de gevaren van vrije gasuitstroom:

  1. Aardgas verdringt de zuurstof in de lucht. Bij deze daling van het zuurstofgehalte treedt bewustheidsvermindering en uiteindelijk verstikking op. Door het inademen van gas kun je na drie ademteugen bewusteloos raken.
  2. Voor een gasbrand geldt dat je deze nooit zelf moet blussen. Dit brengt grote risico’s met zich mee, waaronder explosiegevaar. Een gasbrand moet bij voorkeur worden bestreden door het stoppen van de gastoevoer. Dit werk mag alleen door een vakkundig persoon met VIAG aanwijzing worden uitgevoerd.

Doe altijd een KLIC-melding voorafgaand aan de graafwerkzaamheden en zorg dat de informatie digitaal beschikbaar is op de werkplek. Zorg dat medewerkers bekend zijn met de aanwezige kabels en leidingen en (specifieke) risico's. Krijg jij tijdens jouw werk onverwachts te maken met gasuitstroming, zorg direct dat je zo snel mogelijk de werkplek verlaat, bel het nationaal storingsnummer 08009009 en informeer hulpdiensten als dit nodig is.

Bekijk hier de toolbox 'risico's van vrije gasuitstroom voor elektramonteurs'.

Yvonne de Rijck adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer