Groei Twentse proefprojecten Wet kwaliteitsborging

Afbeelding Groei Twentse proefprojecten Wet kwaliteitsborging
woensdag 25 januari 2023

Inmiddels zijn de Twentse proefprojecten voor de Wet kwaliteitsborging (Wkb) aardig op stoom aan het komen. Volgens de laatste cijfers hebben 12 van de 14 Twentse gemeenten ervaring opgedaan met 36 proefprojecten. Hierbij zijn 4 verschillende Wkb instrumenten toegepast.

Vanuit het ambassadeursnetwerk Twente werken de Twentse bouwers, 14 gemeenten, kwaliteitsborgers en instrumentaanbieders samen om ervaringen en kennis te delen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de koplopers (1e ring) dit zijn beoefenaars van proefprojecten en een groep van starters (2e ring).

Landelijke koppeling

In het ambassadeursnetwerk zit een koppeling met de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Reina Uittenbogaard, jurist bij Bouwend, heeft een korte update gegeven over de ontwikkelingen omtrent de invoeringsdatum, nieuwe subsidiemogelijkheden voor proefprojecten en toelichting op Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).

Twentse gemeenten

Manon Dorst van de gemeente Enschede gaf namens de 14 gemeenten een laatste update over de verschillende proefprojecten en de ontwikkelingen over de informatiestromen die worden afgewikkeld via de DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).

Ervaringen delen

Uiteraard kwamen de beoefenaars uitvoering aan het woord over knelpunten en positieve leermomenten. Zowel de bouwers en kwaliteitsborger kwamen dit keer uitvoerig aan bod, dit keer vertegenwoordigd door Anouk Mulder van Mulders Aannemersbedrijf BV, Micha van den Broek en Roy de Olde van Oculus. 

Oefenen loont

Hoewel er zeker nog heel veel aandachtspunten zijn, blijkt dat er zeker na het draaien van verschillende proefprojecten en het testen van de diverse instrumentaanbieders wel degelijk resultaat wordt bereikt. Met name voor de seriematige bouw gaan de uren en kosten per woning omlaag.

Eensgezindheid

De waardering en bereidheid voor het delen van kennis en elkaar daarin verder helpen is groot. In de volgende sessie zullen we uitgebreid stilstaan bij het opleveren van casco’s, het borgen van kennis en kunde door personeelsmutaties, toelichting van de verschillende instrumenten, digitalisering en natuurlijk ervaringen uitwisselen over de nieuwste proefprojecten. Bekijk hier de actuele proefprojecten regio Twente.

Foto: Barbara Trienen 

Jorrit van Ommen verenigingsmanager regio-oost