Resultaatgericht Samenwerken biedt aantoonbaar meerwaarde

Afbeelding Resultaatgericht Samenwerken biedt aantoonbaar meerwaarde
donderdag 16 maart 2023

Een van de grootste voordelen van Resultaatgericht Samenwerken (RGS) voor opdrachtgevers en opdrachtnemers is dat het continuïteit biedt voor de lange termijn. Minder bezig zijn met de waan van de dag en meer met de toekomst is voordelig voor opdrachtgever, opdrachtnemer en de bewoners. Dit blijkt uit het onafhankelijke onderzoek De meerwaarde van RGS, dat management- en adviesbureau Brink heeft uitgevoerd in opdracht van de stichtingen RGS en VGO-keur.

Continuïteit

Door het samenwerken op de lange termijn en de continuïteit zijn zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers ‘in control’. Daardoor heerst er meer rust in de organisatie. Want binnen lopende resultaatgerichte samenwerkingen zijn zaken geregeld. Opdrachtgevers maken zich geen zorgen meer over voldoende capaciteit en opdrachtnemers zijn voor een lange periode verzekerd van een vaste werkstroom.

Bewonerstevredenheid en kostenreducties

Specifiek voor opdrachtnemers geldt dat zij medewerkers leuker werk kunnen aanbieden. Dankzij RGS krijgen medewerkers immers de ruimte om hun vakmanschap in te brengen. Het specifieke voordeel voor opdrachtgevers is een hoge bewonerstevredenheid. Onderhoud en verduurzaming worden met minder overlast uitgevoerd en de woningkwaliteit neemt toe. Daarnaast blijkt RGS op (langere) termijn te leiden tot kostenreducties voor opdrachtgevers én opdrachtnemers.

Aan de slag met RGS?

Onderhoud NL, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes werken in de Stichting RGS samen aan de ontwikkeling en stimulering van Resultaatgericht Samenwerken.

Publicaties zoals het onderzoek naar de meerwaarde van RGS, de Handreiking beginnen met RGS of de Leidraad RGS vind je op de website van Stichting RGS.
Joppe Duindam accountmanager bouw midden/coördinator verenigingszaken