• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Samenwerking en digitalisering binnen integrale infraprojecten in de leefomgeving

Samenwerking en digitalisering binnen integrale infraprojecten in de leefomgeving

Afbeelding Samenwerking en digitalisering binnen integrale infraprojecten in de leefomgeving
vrijdag 14 juli 2023

Vanuit samenwerkingsverband Platform Build (www.platformbuild.nl) organiseerden dutch process innovators en Future Insight BV met ondersteuning vanuit Koninklijke Bouwend Nederland - Regio Noord een leerzame bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kwamen opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs samen om het onderwerp digitalisering bij omgevingsmanagement verder uit te diepen.

De middag startte na een warm welkom door Bas Hoorn (oprichter en commercieel directeur Future Insight) en Arjen Krist (regiomanager dutch process innovators) met een trio presentatie. Vanuit de twee gastsprekers en omgevingsmanagers Ronald Knegt (dpi) en Ellen de Waard (Nobian) werd er volop interactie gezocht met Hilde Jongeling (Future Insight). Ronald en Ellen deelden hun visie over integraal werken aan de hand van onderstaande zes punten rondom gebiedsgerichte risicobeheersing. Bij ieder onderdeel werd de link gemaakt naar Clearly software en hoe dit proces gedigitaliseerd wordt.

Na de interactieve presentatie werd het gesprek volop met de zaal gevoerd, waarbij de vraag werd gesteld: waarom gaan we niet naar één omgevingsmanagementteam voor een project? Met dan niet de knip van aanbesteding, realisatie naar oplevering maar complementair omgevingsmanagement. De voor- en nadelen werden uitvoerig besproken, opsommend de belangrijkste punten:

- Integraal samenwerken past goed bij het werken in bouwteams
- Om de omgeving echt centraal te stellen moeten we bereid zijn om gezamenlijk één visie uit te dragen en één digitaal systeem te gebruiken zodat we volop data kunnen uitwisselen
- Maximaal integraal samenwerken over de projectfases heen vraagt (bestuurlijke) daadkracht én lef van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Platform Build

Enkele maanden geleden zijn we gestart met de lancering van platform Build, inmiddels hebben we tijdens de pilotfase niet stil gezeten en doorgebouwd aan het platform. Leden maar ook niet-leden van Bouwend Nederland kunnen gebruik maken van de online community rondom digitalisering. 
Doel is om laagdrempelig kennis te ontsluiten rondom digitalisering, met waar mogelijk regionale partners. Het onderwijsaanbod, aanbieders en leveranciers die actief zijn op het gebied van digitalisering worden samengebracht in één omgeving met bouw- en infrabedrijven. Dit geeft de kans om eenvoudig een vraag te stellen, om van elkaar te leren maar bovenal om samen te bouwen aan een meer gedigitaliseerde toekomst. De presentaties van deze bijeenkomst zijn ook terug te vinden op het platform. 
De volgende bijeenkomst vanuit platform Build staat gepland op 10 oktober met als thema 'WKB en digitalisering'. Voor deze en meer activiteiten, kijk op platform Build

 

Willemijn Visscher coördinator meerjarenprogramma's