• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Strengere stikstofeisen onderstrepen noodzaak versnelde uitvoering stikstofaanpak

Strengere stikstofeisen onderstrepen noodzaak versnelde uitvoering stikstofaanpak

Afbeelding Strengere stikstofeisen onderstrepen noodzaak versnelde uitvoering stikstofaanpak
donderdag 31 augustus 2023

Delen van de Nederlandse natuur zijn nog gevoeliger voor stikstof dan eerder gedacht. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Wageningen Environmental Research dat in opdracht van demissionair minister Van der Wal gemaakt is over de Kritische Depositie Waarden. Internationaal onderzoek werd vertaald naar de situatie in Nederland. De stikstofreductiedoelen die Nederland zichzelf heeft gesteld kunnen hierdoor niet op tijd gehaald gaan worden. Daarnaast blijkt dat tussen 2017 en 2021 de depositie is toegenomen. Deze conclusies maken dat de recent gestarte Aanpak Piekbelasting en de provinciale maatregelen verder uitgewerkt en uitgevoerd moeten worden. Al jaren gebeurt te weinig om structureel herstel van de natuur te bewerkstelligen. Alleen door herstel ontstaat ruimte voor natuurherstel, PAS-melders en bouwactiviteiten.

31-08-2023: Bericht minister voor Natuur en Stikstof

In het rapport zijn de verwachte emissiereducties vanuit de recent gestarte Aanpak Piekbelasting en de provinciale maatregelen niet meegenomen. En juist die maatregelen moeten gaan leiden tot structurele daling van stikstofuitstoot. “Nu moet uitvoering van beleid onverdroten doorgezet worden. Laten we niet opnieuw tijd verliezen door alles ter discussie stellen,” stelt Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland. “Versnelde uitvoering van bestaande plannen is de enige manier om ruimte te maken voor Nederlanders, of ze nu agrariër, woningzoeker of automobilist zijn. Het volgend kabinet heeft dan tot taak om met de beschikbare stikstofruimte iedereen weer perspectief te bieden. Dat is de enige juiste volgorde.”

 

Richard Massar manager communicatie

Tags

Stikstof