STOOV: maak dit jaar nog gebruik van je opleidingsbudget

Budget kan gebruikt worden voor verschillende soorten opleidingen

Afbeelding STOOV: maak dit jaar nog gebruik van je opleidingsbudget
dinsdag 31 oktober 2023

De bedrijven die onder de STOOV-cao vallen hebben dit jaar weer een budget opgebouwd om opleidingen mee te kunnen financieren.

Dit betreft niet alleen de vaktechnische opleidingen zoals die door Kenniscentrum Glas wordt aangeboden, maar ook opleidingen op het gebied van veilig werken. Denk hierbij aan het certificaat voor de vorkheftruck of het VCA certificaat. Ook opleidingen om de commerciële vaardigheden van de medewerkers te verbeteren kunnen onder voorwaarden onder het opleidingsbudget vallen. Voor meer informatie over welke opleidingen er voor vergoeding in aanmerking komen, zie het vergoedingspercentage op de website van STOOV

Wil je weten hoeveel budget er nog beschikbaar is dit jaar voor jouw bedrijf, stuur dan een email naar info@stoov.nl.

Let op: vanaf dit jaar is het niet meer mogelijk om een resterend budget over te hevelen naar volgend jaar. Gebruik de laatste maanden van dit jaar nog om het kennis- en kunde niveau van je medewerkers op een hoger niveau te brengen.

Cor Wittekoek verenigingsmaneger vakgroep glas