Belastingdienst publiceert nieuwe modelovereenkomst zzp

Nieuwe modelovereenkomst aanneming van werk door een zelfstandige zonder personeel

Afbeelding Belastingdienst publiceert nieuwe modelovereenkomst zzp
vrijdag 3 november 2023

Bij het uitbesteden van werk aan zelfstandigen zonder personeel (zzp) is het van belang dat je afspraken maakt om te voorkomen dat sprake is van een dienstverband. De door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst aanneming van werk biedt bouw- en infrabedrijven hiervoor de benodigde zekerheid. Bouwend Nederland heeft, na het verlopen van de oude modelovereenkomst, een nieuwe overeenkomst aangevraagd die recent is goedgekeurd door de Belastingdienst. Om zekerheid te verkrijgen over de arbeidsrelatie dienen bouw- en infrabedrijven de nieuwe modelovereenkomst te hanteren.

Om de nieuwe modelovereenkomst voor de inzet van onderaannemers zonder personeel (zzp) in te zien of te downloaden, klik hier. Om de door de Belastingdienst goedgekeurde en gepubliceerde modelovereenkomst in te zien, klik hier.

Modelovereenkomst

Een modelovereenkomst is een door de Belastingdienst goedgekeurd document. Hierin staan afspraken die de werkrelatie tussen het bouw- of infrabedrijf en de zelfstandige zonder personeel (zzp) verduidelijkt. Als wordt gewerkt met een goedgekeurde modelovereenkomst, dan is de zzp'er niet in loondienst. Belangrijk hierbij is wel dat ook feitelijk conform de modelovereenkomst wordt gewerkt en de geel gearceerde bepalingen in de modelovereenkomst strikt worden opgevolgd.

Nieuwe modelovereenkomst 5 jaar geldig

De voorgaande modelovereenkomst aanneming van werk is afgesloten in 2017 en is formeel verlopen per 2022. Wel heeft de Belastingdienst leden van Bouwend Nederland toestemming gegeven om de verlopen modelovereenkomst te blijven hanteren totdat sprake is van een nieuwe modelovereenkomst. Per oktober 2023 is de nieuwe modelovereenkomst goedgekeurd en gepubliceerd. Deze nieuwe modelovereenkomst is geldig tot en met april 2029. Nu sprake is van een nieuwe modelovereenkomst voor uitbesteding van werk aan een zzp'er, is het zaak dat bouw- en infrabedrijven de nieuwe modelovereenkomst gaan hanteren om de gewenste zekerheid te behouden. Dit geldt in ieder geval voor het aangaan van nieuwe overeenkomsten voor het uitbesteden van werk aan een zzp'er.

Aanpassingen in de nieuwe modelovereenkomst

In de nieuwe modelovereenkomst zijn een aantal bepalingen minimaal aangepast. Wel is een belangrijk voorbehoud opgenomen:

Als de zzp'er die het werk heeft aangenomen, het werk vervolgens zelf ook weer geheel of gedeeltelijk uitbesteedt, dan dient hiervoor een aparte overeenkomst afgesloten te worden tussen de zzp'er en de partij waaraan het werk wordt uitbesteed. Voor een nieuwe partij in de keten dient dus een nieuwe (aparte) overeenkomst afgesloten te worden.

Daarnaast heeft de Belastingdienst enkele verduidelijkingen opgenomen onder het kopje "In aanmerking nemende dat".

Wetsvoorstel zzp

Het demissionaire kabinet is momenteel bezig met het opstellen van nieuwe wetgeving voor het werken met zzp'ers. Als deze nieuwe wetgeving ingevoerd zou worden dan zou die pas ingaan per 2025. In de modelovereenkomst is door de Belastingdienst een voorbehoud opgenomen dat nieuwe wetgeving (en ook jurisprudentie en gewijzigd beleid) aanleiding kan zijn om het oordeel over de modelovereenkomst voor de toekomst in te trekken.