Het razende tempo van infra-innovaties

Column in OTAR (april 2019)

Werken met een drone in de bouw

Hoe verplaatsen we ons in 2040? Het is een vraagstuk waar wij als Bouwend Nederland nu al volop mee bezig zijn. Helemaal uittekenen hoe het eruit gaat zien, kunnen we nog niet. Wat wel vaststaat is dat de mobiliteit tegen die tijd geheel anders is dan nu. Ik zie dat volop vernieuwingen plaatsvinden. Denk aan (zelfrijdende) elektrische auto’s, vrachtwagens op waterstof, truckplatooning of drones.

Onherroepelijk leiden al deze nieuwe ontwikkelingen tot innovaties in onze sector. Nu al bereiden infrabedrijven zich voor op de komst van 5G-netwerken en op de eisen die die nieuwe mobiliteit met zich meebrengt. Maar ze komen ook zelf met nieuwe innovatieve producten zoals bijvoorbeeld de dubbeldekssnelwegen van Next Level Infra Systems. Het is een trein die niet meer te stoppen valt.

Bouwend Nederland houdt daarbij ook de bredere context in het oog. Het gaat niet alleen om de vraag hoe wij ons verplaatsen, maar hoe ziet de toekomst van mobiliteit in Nederland er in 2040 nu uit? En misschien nog wel belangrijker: hoe houden we Nederland op een duurzame manier bereikbaar? Wij zitten daarom samen met 24 partijen in de Mobiliteitsalliantie. Hierin denken we over een breed palet  aan infra- en mobiliteitsoplossingen voor de toekomst, waarin wij de reiziger centraal zetten. Alle vormen van mobiliteit komen daarbij aan bod.

Het toont aan dat de infrabranche zich met veel energie voorbereidt op de toekomst. De uitdaging is en blijft wel om wet- en regelgeving gedoseerd aan de eisen van de toekomst aan te passen. Naar de politiek wil ik aangeven dat hiervoor een gelijkmatige transitie nodig is. Dat geldt ook voor de energietransitie. Onze infrabedrijven kunnen niet van de een op andere dag al hun materieel elektrificeren. Voor zwaar bouwmaterieel geldt zelfs dat de techniek van 2019 daar nu nog geen oplossingen voor biedt.

Het mag duidelijk zijn dat ik trots ben op de wijze hoe onze infraleden met de tijd meegaan en zich voorbereiden op de toekomst. Zij blijven continu zoeken naar nieuwe, duurzame en toekomstbestendige oplossingen. En misschien nog wel belangrijker ze doen dat niet alleen: onze sector sluit slimme coalities met andere sectoren om zo met elkaar richting te geven aan een onzekere toekomst. Want alleen door met alle betrokken partijen in gesprek te blijven, van overheid tot markt tot disruptieve start ups, kunnen we Nederland in 2040 duurzaam bereikbaar houden.

Tot slot nog een korte felicitatie aan het 100-jarig jubileum van OTAR. Ik wens jullie nog vele goede en productieve jaren toe.