Duurzame energie en de verbinding overheid en ondernemer

vrijdag 20 september 2019
Afbeelding Duurzame energie en de verbinding overheid en ondernemer

Symposium in het Rijksmuseum Twenthe 

Afgelopen week heeft de vakgroep op uitnodiging van lokale politici uit de regio Twente een presentatie verzorgd op het ‘Twenthe symposium’.


Het symposium in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede werd bezocht door ca. 50 gemeenteraadsleden, burgemeesters en andere politici afkomstig van zowel binnen als buiten de regio.
Het eerste contact wat uiteindelijk tot deze uitnodiging heeft geleid is gelegd op 28 mei j.l. door de vakgroep georganiseerde symposium ‘(Duurzame) warmte in de wijk’.

 

In het kader van het zichtbaarder worden van onze leden, diensten en problematiek bij de politiek op zowel landelijk, provinciaal als lokaal niveau, heeft de vakgroep de uitnodiging met beide handen aangenomen.


Op verzoek van de organisatie is (op hoofdlijnen) een breed beeld gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, welke uitdagingen zich voor gaan doen en de rol van de overheid zoals gemeenten hierin. Dit mede omdat de organisatie ven mening was dat het beperkte algemeen levende beeld dat de energietransitie iets was met ‘windmolens en zonneweiden’ moest worden ‘doorbroken’. Omdat korte en lange termijn opslag van zowel elektronen, moleculen als warmte een belangrijk onderdeel gaat vormen van de energie infrastructuur van de toekomst, is ook op dit aspect ingegaan. Aanvullend is aandacht besteed aan de knelpunten die aannemers ervaren in samenwerking met gemeenten.

De presentatie kunt u hier bekijken.

Mocht u benaderd worden door andere gemeenten/regio’s die geïnteresseerd zijn, dan gaat de vakgroep graag, met u, het gesprek bij deze partijen aan! Neem contact op met Ruud IJtsema.