• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwkosten, -prijzen en winstgevendheid: bouwsector zeer conjunctuurgevoelig

Bouwkosten, -prijzen en winstgevendheid: bouwsector zeer conjunctuurgevoelig

woensdag 16 oktober 2019

Mathieu van Rooij

Beleidsadviseur Economische ontwikkelingen
Afbeelding Bouwkosten, -prijzen en winstgevendheid: bouwsector zeer conjunctuurgevoelig

Het EIB heeft recent een rapportage uitgebracht waarin de samenhang tussen bouwkosten, prijzen en winstgevendheid voor verschillende categorieën bouwbedrijven wordt geanalyseerd.

U vindt het rapport ‘Bouwkosten, -prijzen en winstgevendheid’ hier. Achterliggende data zijn te vinden op BouwActueel.

Uit de analyse blijkt dat de ontwikkeling van de winstgevendheid van bouwbedrijven is gecorreleerd met het verloop van de inputprijsindices. Verder blijkt dat de winstpercentages bij de bouwbedrijven zich enigszins hebben hersteld, maar nog niet op het niveau van voor de crisis zitten. Ook is het interessant om te zien dat voor de crisis de grote bouwbedrijven de hoogste winstpercentages behaalden, terwijl dit na de crisis de kleinere bedrijven zijn.

Een verklaring hiervoor is het aandeel eigen personeel. Kleine en middelgrote bouwbedrijven hebben relatief veel eigen personeel in dienst. De grote bedrijven maken daarentegen veel gebruik van inhuur. De voordelen van een flexibele schil in een laagconjunctuur (flexibele positie voor het bedrijf en lage inhuurtarieven) slaan bij een aantrekkende markt om in een nadeel; de externe inhuur wordt duurder, wat uiteindelijk zal drukken op het bedrijfsresultaat. De kleine en middelgrote bedrijven (waaronder gespecialiseerde aannemers en zzp’ers) met relatief meer eigen personeel worden juist in de laagconjunctuur getroffen en profiteren weer bij een aantrekkende markt. Dit maakt deze kleinere bedrijven wel extra conjunctuurgevoelig. Zo is tijdens de crisis ruim 40% van de werkgelegenheid bij deze aannemers verloren gegaan.

Conjunctuurgevoeligheid

De bouwsector is een conjunctuurgevoelige sector. Er kunnen echter stappen worden genomen om deze conjunctuurgevoeligheid te verminderen. Zo kan gericht overheidsbeleid ervoor zorgen dat de conjunctuurgevoeligheid niet wordt versterkt, maar wordt beperkt. Denk hierbij aan het vermijden van regelgeving die de bouwproductie tijdens een crisisperiode verder beperkt. Ook kan de overheid ervoor kiezen om infrastructurele projecten die al in de planning staan, naar voren te halen. Tenslotte kan een meer programmatische benadering van de overheid en andere grote opdrachtgevers bij aanbesteden, meer continuïteit in de productie bevorderen en ruimte creëren voor innovatie.

Bedrijven kunnen ook een aantal acties overwegen. Zo kunnen ze actiever sturen op flexibiliteit bij de opleidingen of verbreding van de vaardigheden van hun arbeidskrachten, waardoor deze breder inzetbaar zijn. Verder kunnen hoofdaannemers en gespecialiseerde aannemers zich meer richten op het ontwikkelen van structurele relaties. Bij een dergelijke strategie van bestendige samenwerking kunnen bedrijven beter op elkaar ingespeeld raken en de kwaliteit van producten en processen maximaliseren. Bij een structurele relatie zal men dan ook meer geneigd zijn rekening met elkaar te houden om deze relatie in goede en mindere tijden in stand te houden.

Waar vind ik de data?

Op BouwActueel kunt u inzichten verkrijgen over bouwkosten, conjunctuur en winstgevendheid. Onder de rubriek Bouwkosten vindt u recente gegevens van verschillende inputindices, uitgesplitst naar onder andere woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur.

Verder rapporteert het EIB maandelijks over de conjunctuurmeting. Deze informatie vindt u onder de rubriek Recente ontwikkelingen. Voor elke subsector en de bouwsector als geheel vindt u informatie over de orderportefeuille en het ondernemersvertrouwen. Ook vindt u op BouwActueel in de rubriek Benchmark informatie over het jaarlijkse onderzoek naar de bedrijfseconomische kencijfers en algemene kosten binnen de bouwsector. Naast informatie inwinnen is er ook een mogelijkheid om uw bedrijfsresultaat te vergelijken met andere bedrijven binnen uw grootteklasse.

Wilt u meer bouwcijfers bekijken voor uw deelsector en regio? Kijk dan ook eens op feiten en cijfers. Samen met BouwActueel van het EIB biedt Bouwend Nederland u alle relevante markt- en bedrijfsvoeringsinformatie op een presenteerblaadje. De website biedt inzicht in recente ontwikkelingen, prognoses en kengetallen bedrijfsvoering. Dit betreft zowel landelijke informatie als informatie voor uw regio.