Ledenvoordeel: Maak kennis met ons nieuwe verzekeringslabel!

maandag 4 november 2019

Elize Benard

projectleider
Afbeelding Ledenvoordeel: Maak kennis met ons nieuwe verzekeringslabel!

Het nieuwe label Bouwend Nederland Verzekeringen werd op 5 september gelanceerd met een kick-off bijeenkomst. Verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het aanbod verzekeringsmantels waren uitgenodigd om deze mijlpaal samen met Bouwend Nederland te vieren. Maar waarom hebben we het label Bouwend Nederland Verzekeringen in het leven geroepen? En welke voordelen brengt dit met zich mee voor jouw bedrijfsvoering?

Al decennialang werken Bouwend Nederland en Aon samen om verzekeringen te ontwikkelen die optimaal aansluiten bij de dagelijkse bedrijfsvoering van onze leden. Om dit te borgen, is er een nauwe samenwerking met onze ledengroep Verzekeringen. Een van de hoofddoelen bij de ontwikkeling van de Bouwend Nederland verzekeringsmantels is dat deze onze leden moeten behoeden voor grote financiële risico’s die de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. We weten dat je als ondernemer bewust risico’s moet durven nemen. En als het dan toch misgaat, is het fijn als de dekkingen van onze verzekeringsmantels er zijn.

Onze mantels zijn niet alleen innovatief, ze worden ook continu geëvalueerd. Jaarlijks kijken we of de dekking nog goed aansluit bij de dagelijkse praktijk van onze leden. Als er risico’s zijn waar we de financiële gevolgen van willen verzekeren, gaan we met verzekeraars in gesprek op welke wijze die in de mantels kunnen worden opgenomen. Wat je hiervan in de praktijk merkt, is dat we geregeld met uitbreidingen op de dekking komen, waardoor onze verzekeringen blijven(d) aansluiten bij jouw bouw- en infrapraktijk.

Bouw- en infraspecifieke verzekeringen in de praktijk

Wat wij bij onze leden met regelmaat zien, is dat assurantietussenpersonen proberen om de Bouwend Nederland verzekeringen te kopiëren. Helaas gaat dat kopiëren niet altijd goed en krijg je al snel een zwak aftreksel van het origineel. Deze kopieën worden nogal eens van oude polisvoorwaarden gemaakt en missen de innovaties waar onze mantels om bekendstaan. De schadepraktijk wijst uit dat de bouwspecifieke dekkingen in onze mantels geregeld leiden tot uitkeringen waar in andere constructie- of aansprakelijkheidspolissen geen dekking voor zou zijn geweest. Heb jij nu een polis waarvan jouw tussenpersoon zegt dat deze net zo goed is als de Bouwend Nederland mantel? Laat een adviseur van Bouwend Nederland Verzekeringen dit dan controleren. Deze kan de verschillen aangeven die er in de bouw- en infrapraktijk echt toe doen.

Voor en door leden

De ondernemers in de ledengroep Verzekeringen geven duidelijk aan waar voor hen de behoefte
om risico’s af te dekken ligt, maar ook waar de aansluiting met de dagelijkse werkzaamheden
nodig is. Deze samenwerking zorgt voor uniek maatwerk voor onze branche. We willen dat zoveel mogelijk leden van deze mantels profiteren en daarmee de best passende dekking krijgen. Op dit moment maakt een derde deel van de leden al gebruik van de Bouwend Nederland mantels, maar twee derde profiteert dus nog niet van de voordelen die onze mantels bieden. Leden die een adviesgesprek hebben gehad, geven aan dat ze geen idee hadden dat de verschillen met reguliere constructie- en aansprakelijkheidsverzekeringen zo groot waren. Vaak komt dit doordat hun bestaande assurantietussenpersoon de bouw onvoldoende kent en de dekkingsverschillen die er zijn, niet kan vertalen naar de risico’s in de dagelijkse bouw- en infrapraktijk. Om die reden werken wij dan ook uitsluitend samen met een makelaar die de bouw- en infrasector door en door kent.

Om die kwaliteit van dienstverlening op een hoog niveau te houden, hebben wij met Aon een aantal werkafspraken gemaakt. Die zien onder meer toe op doorlooptijden, kennisdeling, communicatie, innovatie en samenwerking. Wij zullen jullie dan ook met regelmaat vragen deze dienstverlening te beoordelen, met als doel van elkaar te leren en de dienstverlening verder te verbeteren.

Nieuwe fase: Bouwend Nederland Verzekeringen

De samenwerking met Aon is nu een nieuwe fase ingegaan. Als je nog geen gebruik maakt van de Bouwend Nederland verzekeringsmantels, laten we je graag kennismaken met het unieke karakter van deze mantels. Vijfentwintig adviseurs die zijn gespecialiseerd in bouw- en infrarisico’s staan onder de naam Bouwend Nederland Verzekeringen klaar om jouw risico’s en verzekeringsmogelijkheden met je door te nemen. Daarbij komen uiteraard ook de unieke dekkingen en voordelen van de Bouwend Nederland verzekeringsmantels aan bod, die passen bij jouw specifieke situatie. Kijk voor meer informatie over de mantels op www.bouwendnederlandverzekeringen.nl.

Kick-off 5 september

De kick-off bijeenkomst van Bouwend Nederland Verzekeringen stond in het teken van samenwerken. Er waren ruim honderd personen aanwezig die betrokken zijn bij Bouwend Nederland Verzekeringen. In verschillende samenstellingen spraken de deelnemers in een aantal rondes over de onderwerpen samenwerken, communicatie en innovatie. Het enthousiasme om dit met elkaar en onze leden te doen was groot. Ook het commitment om van deze dienstverlening aan onze leden een nog groter succes te maken, werd luid en duidelijk uitgesproken.

Jij bent aan zet

Maak je nog geen of slechts beperkt gebruik van de Bouwend Nederland verzekeringsmantels? Maak dan nu een afspraak met een adviseur van Bouwend Nederland Verzekeringen om jouw risico’s en de verzekeringsmogelijkheden door te spreken. Aan deze adviesgesprekken zijn voor jou geen kosten verbonden, behalve uiteraard een investering van jouw kostbare tijd. Maar dit is slechts een kleine investering in verhouding tot het voordeel dat je kunt realiseren. Wil je een afspraak met een adviseur van Bouwend Nederland Verzekeringen? Neem dan contact op via bnlverzekeringen@aon.nl of 020 - 430 51 80.