Helft van het UTA-personeel ervaart hoge werkdruk

vrijdag 29 november 2019
Sloopwerkzaamheden aan viaduct Ponlijn aan de A28

Het EIB heeft recent onderzoek verricht naar de werkdruk onder UTA-personeel, waarin niet alleen is gekeken naar de mate van werkdruk maar ook naar de vergoedingen die hiertegenover staan. Het onderzoek is uitgevoerd om zicht te krijgen op de vraag welke problemen er spelen onder UTA-personeel en hoe deze volgens werkgevers en werknemers het best kunnen worden opgelost.

Lees hier het EIB-onderzoek Werkdruk onder UTA-personeel. Inventarisatie onder werkgevers en werknemers.

Helft van het personeel ervaart hoge werkdruk

Uit het onderzoek komt naar voren dat ongeveer de helft van het UTA-personeel een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaart. Dit aandeel is het hoogst onder uitvoerend personeel (56%), maar het uitvoerend personeel wordt op de voet gevolgd door technisch personeel (52%). Deze hoge werkdruk houdt voor 28% van het personeel al langer dan een jaar aan. Van de werknemers die een hoge werkdruk ervaren, geeft ruim een derde aan dat de werkdruk ook daadwerkelijk een probleem vormt. Werkgevers schatten de werkdruk van het personeel lager in dan de werknemers zelf.

Tijdsdruk belangrijkste oorzaak van werkdruk

Aan de hoge werkdruk liggen verschillende oorzaken ten grondslag, namelijk:

  • De belangrijkste oorzaak voor werkdruk is tijdsdruk, die kan worden veroorzaakt door bureaucratie, laat aanbesteden, een slechte planning en moeizame samenwerking met andere bedrijven.
  • Regeldruk
  • Veel beslissingsbevoegdheden
  • Een personeelstekort leidt tot verhoogde werkdruk bij het huidige personeel. Personeelstekort is de laatste jaren een belangrijk aandachtspunt binnen de bouw. Dit blijkt ook uit de hoge vacaturegraad.
  • Werk/privébalans

 

Een hoge werkdruk heeft verschillende negatieve gevolgen voor het personeel, zoals stress, minder goed slapen, prikkelbaar zijn, minder vrije tijd hebben en minder prettig werken. Daarnaast geven werkgevers aan dat werkdruk leidt tot het maken van fouten, mentale klachten en minder efficiënt werken. Er worden daarom verschillende maatregelen genomen om de werkdruk te verminderen. Het onderwerp wordt bijvoorbeeld bespreekbaar gemaakt, werknemers krijgen meer mogelijkheden om zelf beslissingen te nemen, prioriteiten worden beter afgestemd en werknemers krijgen de mogelijkheid om werkuren te verspreiden over de week. Aanvullend wordt aangegeven dat het werk anders organiseren en meer (ondersteunend) personeel aannemen het meest efficiënt zouden zijn bij het verminderen van werkdruk. Personeel in de bouw moet voornamelijk worden aangetrokken vanuit opleidingen, andere bedrijfstakken en werklozen. De afgelopen jaren wordt ook veel personeel aangetrokken en is de werkgelegenheid van werknemers sterk gestegen.

Helft UTA-personeel werkt wel eens over

Ongeveer de helft van het UTA-personeel geeft aan wel eens over te werken. Uitvoerend personeel werkt bijna 8 uur per week over en daarmee meer dan technisch en administratief personeel. Overwerk wordt voornamelijk gecompenseerd met vrije dagen. UTA-personeel heeft echter liever dat het overwerk wordt uitbetaald, omdat zij al veel vrije dagen hebben en deze niet extra nodig hebben. Ook is vrij nemen ter compensatie van overwerk niet altijd mogelijk.

Naast de vrije dagen, kent UTA-personeel nog andere aanvullende arbeidsvoorwaarden. Zo hebben 9 op de 10 werknemers de mogelijkheid om een cursus, training of opleiding te volgen. Ook werkt ongeveer een derde van het UTA-personeel in deeltijd. De financiële aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn daarentegen beperkt.

Waar vind ik de data?

Op BouwActueel kunt u inzichten verkrijgen over de arbeidsmarkt in de bouw, de woningbouw en bouwkosten. Onder de rubriek Arbeidsmarkt vindt u recente gegevens van bijvoorbeeld de stand van de vacatures en de WW-uitkeringen. Daarnaast kunt u gegevens inzien over de productie van de gehele bouw.

Wilt u meer bouwcijfers bekijken voor uw deelsector en regio? Kijk dan ook eens op www.bouwendnederland.nl/feitenencijfers . Samen met BouwActueel van het EIB biedt Bouwend Nederland u alle relevante markt- en bedrijfsvoeringsinformatie op een presenteerblaadje. De website biedt inzicht in recente ontwikkelingen, prognoses en kengetallen bedrijfsvoering. Dit betreft zowel landelijke informatie als informatie voor uw regio.

 

Ga nu naar www.bouwendnederland.nl/feitenencijfers of direct naar www.bouwendnederland.nl/bouwactueel