Arbodeskundigheid

Veiligheid op de bouwplaats

Algemeen uitgangspunt is dat de onderneming, de werkgever in samenwerking met de werknemers, verantwoordelijk is voor het arbo- en verzuimbeleid.

Deskundigen

De werkgever moet zich bij de uitvoering van de volgende taken laten bijstaan door één of meer deskundigen (dit is niet de preventiemedewerker):

De PAGO (de periodieke keuringen van werknemers) en het arbo-spreekuur maken deel uit van het individugerichte pakket bedrijfsgezondheidszorg dat in de cao is vastgelegd en wordt uitgevoerd door Volandis. Volandis heeft hiervoor contracten afgesloten met een aantal arbodiensten. De raamcontracten die Bouwend Nederland ten behoeve van haar leden heeft afgesloten sluiten hierbij aan.

Arbeidsomstandighedenspreekuur (preventiespreekuur)

Het preventiespreekuur van de Arbodienst is bedoeld voor de medewerker die zich (nog) niet heeft ziek gemeld, maar wel advies en/of begeleiding nodig heeft om met zijn klachten om te kunnen gaan. De medewerker kan hiertoe zelf het initiatief nemen, met of zonder overleg van zijn leidinggevende.
Het preventiespreekuur is opgenomen in het individugerichte pakket preventiezorg. Aan dit pakket wordt uitvoering gegeven door gecertificeerde arbodiensten die voldoen aan door de Volandis te stellen kwaliteitseisen.