Bedrijfshulpverlening

Veiligheid op de bouwplaats

Als werkgever dien je ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlening goed is geregeld; wanneer iemand onwel wordt of bij een ongeval. De Arboregelgeving stelt, behalve de eis dat de BHV-er voor zijn taken moet zijn uitgerust, geen inhoudelijke eisen aan de opleiding van een BHV-er. Die dien je vast te stellen in de RI&E. Er zijn vele aanbieders van BHV-cursussen; bij jou in de buurt worden zeker cursussen gegeven die aan je eisen voldoen. Er zal in ieder geval wel regelmatig bij- en herscholing plaats moeten vinden. Elke één of twee jaar, afhankelijk van de risico’s, is verstandig.

Het aantal BHV-ers hangt af van de grootte en aard van het bedrijf en de aard van de risico’s. Op basis van de RI&E stel je vast hoeveel BHV-ers je nodig hebt. Bedenk daarbij dat zowel voor kantoor, werf en de afzonderlijke bouwplaatsen de bedrijfshulpverlening goed geregeld moet zijn. Op elke werkplek moet een BHV-er zijn. Dit kan betekenen dat ook in een klein bedrijf meerdere mensen moeten worden opgeleid tot BHV-er.

Wanneer mensen alleen werken is dat een punt van aandacht in de RI&E. Je zult ervoor moeten zorgen dat zij zich in noodsituaties snel in veiligheid kunnen brengen en snel hulp kunnen inroepen. Een mobiele telefoon kan hier uitkomst brengen.