Bedrijfshulpverlening

Veiligheid op de bouwplaats

Als werkgever dien je ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlening goed is geregeld. Zowel wanneer iemand onwel wordt of bij een ongeval of incident zoals een beginnende brand betrokken is.

De Arboregelgeving stelt, behalve de eis dat de BHV-er voor zijn taken moet zijn uitgerust, geen inhoudelijke eisen aan de opleiding van een BHV-er. Die dien je vast te stellen in de RI&E. Er zijn vele aanbieders van BHV-cursussen. Bij jou in de buurt worden zeker cursussen gegeven die aan je eisen voldoen. Je kan er ook voor kiezen om op maat gemaakte workshops binnen jouw bedrijf te organiseren (zie dit artikel). Er zal in ieder geval wel regelmatig bij- en herscholing plaats moeten vinden. Elke één of twee jaar, afhankelijk van de risico's, is verstandig.

Het aantal BHV-ers hangt af van de grootte en aard van het bedrijf en de aard van de risico's. Op basis van de RI&E stel je vast hoeveel BHV-ers je nodig hebt. Bedenk daarbij dat zowel voor kantoor, werf en de afzonderlijke bouwplaatsen de bedrijfshulpverlening goed geregeld moet zijn. Op elke werkplek moet een BHV-er zijn. Dit kan betekenen dat ook in een klein bedrijf meerdere mensen moeten worden opgeleid tot BHV-er.

Als mensen alleen werken is dat een punt van aandacht in de RI&E. Je zult ervoor moeten zorgen dat zij zich in noodsituaties snel in veiligheid kunnen brengen en snel hulp kunnen inroepen. Een mobiele telefoon kan hier uitkomst brengen.

Voor meer tips en tricks hoe je dit slim kan inrichten lees je dit artikel