Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat nu dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is hiermee komen te vervallen.

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kan je alles lezen over de AVG. Meer informatie over de meldplicht datalekken kan je hier lezen. Als er een datalek is geweest in je organisatie, kan je die melden via Meldloket Datalekken.

Wil je meer weten?

Stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl of bel 079 3 252 250. Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord.

Bouwend Nederland Advies
Joppe Duindam accountmanager bouw midden/coördinator verenigingszaken