Digitalisering

Afbeelding Digitalisering

De bouw- en infrasector digitaliseert. Bouwbedrijven hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet. Inmiddels heeft bijna driekwart zijn processen grotendeels gedigitaliseerd. Op deze pagina (en de subpagina's aan de rechterkant) informeren we je over belangrijke ontwikkelingen binnen het digitale domein gerelateerd aan de bouw- en infrasector.

Digiscan Bouw

Speciaal voor mkb-bedrijven en zzp’ers in de bouw hebben we de Digiscan Bouw ontwikkeld. Waar staat jouw bedrijf in digitalisering?

Start de scan

Digitalisering biedt kansen

Het benutten van de kansen die digitalisering bouw- en infrabedrijven biedt, is primair een zaak van de ondernemer en z'n medewerkers zelf. Nagenoeg alle leden van Koninklijke Bouwend Nederland zijn daarop in meer of mindere mate actief. Begin 2019 zijn de resultaten opgeleverd van een 'nulmeting' op dat vlak onder leden van de vereniging en mede onder een groep niet-leden. Dat geeft daar een goed en actueel beeld van.

Waarom is digitalisering belangrijk?

Bedrijven lopen (bevestigd in een recent ledenonderzoek) in onze sector steeds meer tegen grenzen aan die enkel op sectorniveau geslecht kunnen worden. Dat betreft met name het digitaal uitwisselen van data en informatie tussen ketenpartners en met de overheid. Dat is nu nauwelijks/niet mogelijk, omdat elke organisatie z'n eigen, onderling verschillende, keuzes (bijvoorbeeld qua aangeschafte software) maakt. Het vloeiend kunnen uitwisselen van data en informatie met overheid, opdrachtgevers en ketenpartners is in hoog tempo een steeds bepalender factor voor de continuïteit en marktpositionering van alle organisaties in de sector.

Joppe Duindam accountmanager bouw midden/coördinator verenigingszaken