Initiatieven basisonderwijs

Afbeelding Initiatieven basisonderwijs

Platform Talent voor Technologie

Deze organisatie doet onderzoek naar (studie)keuze, stimuleert de samenwerking tussen bedrijven en scholen en faciliteert namens diverse technische sectoren techniekonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs.

Meer over  het Platform Talent voor Technologie

Je Gaat Het Maken

Deze campagne benadert jongeren en zij-instromers via sociale media, een televisieprogramma en website om voor een studie of beroep in de bouw of infra te kiezen.

Meer over de campagne Je gaat het maken

Dag van de Bouw

Op de jaarlijkse Dag van de Bouw kunnen gezinnen op bouwlocaties in het hele land in de praktijk kennismaken met de sector.

Meer over de Dag van de Bouw

Themapark Wij Bouwen de Toekomst (regio Twente)

Op dit evenement voor basisschoolleerlingen in de zomervakantie van 2022 staan bouw en techniek centraal. Het verwachte bezoekersaantal is 25000.