Bouwopleiders

In de schoolbanken

Onze samenleving, en dus ook de bouwmarkt, is ingrijpend aan het veranderen. Er is behoefte aan dienstverleners in plaats van stenenstapelaars. Deze nieuwe realiteit is een onomkeerbaar proces en wordt ondersteund door technologische ontwikkelingen, burgerparticipatie en snelle en toegankelijke communicatie via internet. Wat beteken deze ontwikkelingen? Als professional, voor de organisatie of het team en medewerkers? De opleidingsinstituten in de bouw helpen je bij deze vragen in Bouwopleiders.

Bouwmensen, BouwCirkel, BOB, Civilion, Betonvereniging, KOB, SOMA Bedrijfsopleidingen en Bouwend Nederland Academy bundelen de krachten om één loket te vormen voor alle training en opleidingsbehoeften in de bouw en infra. Middels een persoonlijk contact of eenvoudige beslisboom krijg je snel en gericht advies over beschikbare trainingen en opleidingstrajecten, welk instituut dit verzorgt en hoe hun aanpak eruit ziet. Zo kies je een ontwikkelingsvorm die bij je past. Bouwopleiders maakt een doorlopende ontwikkeling van jou als professional, organisatie, of team mogelijk.

Bouwopleiders wijst bouwbedrijven en werknemers de weg in duurzame ontwikkeling en professionalisering. Samenwerking in onderwijs werkt. Het maakt de bouwbranche sterker en Nederland mooier. 

Voor wie is Bouwopleiders?

Bouwopleiders bied een totaalaanbod voor de loopbaanontwikkeling van: bouwplaats- en UTA medewerker, projectleider, directeur, ondernemer en zelfstandige.

Wat biedt Bouwopleiders?

• advies, assessment(s), ontwikkelings- en scholingsplannen voor individu of bedrijf;
• beroepsopleidingen, functiegerichte opleidingen;
• her-, bij-, omscholing en certificering(en);
• loopbaan en ontwikkelingspaden;
• begeleiding, coaching individu of bedrijf.