In hoofdstuk 6 van de cao Bouw & Infra worden de overige vergoedingen en toeslagen besproken. Het gaat hier onder andere om de reiskosten- en reisurenvergoedingen voor de bouwplaatswerknemers, de reiskostenvergoeding voor de uta-werknemer, de werkkleding- en gereedschapsvergoeding en de bijdrage voor de ziektekostenverzekering.

Bouwplaatswerknemers ook recht op een reisurenvergoeding. Daarnaast hebben zowel bouwplaats- als uta-werknemers hebben recht op een reiskostenvergoeding.

GPS-Buddy

Je beschikt met deze oplossing over alle informatie om je wagenpark en materieel optimaal te kunnen beheren en in te zetten.

Lees meer

Reisurenvergoeding bouwplaatswerknemers

De bouw & infra is een bedrijfstak waarbij de plaats waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden geregeld kan wisselen. Cao-partijen zijn om die reden jaren geleden overeengekomen dat bouwplaatswerknemers recht hebben op een reisurenvergoeding.

Reisuren zijn de uren waarin de werknemer reist van de woning tot het werk en terug. Hij kan met het openbaar vervoer, een vervoermiddel van de werkgever of een eigen vervoermiddel reizen. De eerste 60 minuten reistijd per dag zijn voor rekening van de werknemer. De eerste 60 minuten per dag worden wel vergoed aan de werknemer die als bestuurder van een auto met een of meer meerijders optreedt.

De reisuren worden vergoed tegen maximaal het garantieloon behorende bij functiegroep A.

Het aantal reisuren wordt bepaald aan de hand van de afstand die een werknemer moet afleggen om via de snelste route van zijn woning naar het werk te rijden. Om te bepalen op hoeveel reisuren een werknemer recht heeft, gebruik je de onderstaande reisurentabel en tabel 5.10.3 cao Bouw & Infra.

Voor het reizen met een auto geldt de volgende normregeling woon-werkverkeer:

Afstand enkele reis in kilometers   Uit te betalen reisuren per dag  
meer dan: tot en met: meerijder of alleen rijdende werknemer*: werknemer die collega(‘s) vervoert (chauffeur):
0 km 25 km 0 km op basis van 60 km per uur (zie bijlage 13)
25 km 50 km

op basis van 60 km per uur (zie bijlage 13)

op basis van 60 km per uur (zie bijlage 13)

50 km 59 km 1 2
59 km 70 km 1,2 2,2
70 km 81 km 1,4 2,4
81 km 92 km 1,5 2,5
92 km 105 km 1,8 2,8
105 km of meer werkelijke reistijd** werkelijke reistijd**

* Het eerste reisuur is hier al van afgetrokken.

   ** Het aantal uitbetaalde uren kan hierbij nooit lager zijn dan dat bij een reisafstand enkele reis van meer dan 92 t/m 105 km (1,8 uitbetaalde reisuren voor een meerijder en 2,8 uitbetaalde reisuren voor een chauffeur).  

Wil je meer weten?

Stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl of bel 079 3 252 250. Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord.

Bouwend Nederland Advies

Modelcontracten Bouwend Nederland

Profiteer als lid ook van onze kant en klare modelcontracten op het gebied van bouw & aanbesteding en personeel & organisatie.

Modellen en modelcontracten