Vergoeding werkkleding en gereedschap

Wat zegt de cao Bouw & Infra

In artikel 56 cao Bouw & Infra, vind je de bepalingen over de vergoeding voor werkkleding en gereedschap voor bouwplaatswerknemers.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De werkgever dient persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder veiligheidsschoeisel en veiligheidshelm) kosteloos te verstrekken. Onder persoonlijke beschermingsmiddelen wordt verstaan een uitrustingsstuk of –middel dat bestemd is om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen een om eer gevaren die een dreiging voor zijn gezondheid of zijn veiligheid kunnen vormen. Bij verstrekking dient de werknemer deze persoonlijke beschermingsmiddelen te onderhouden.

Verschaffen werkkleding

Werkkleding is kleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestemd is om tijdens het werk te dragen. De werkgever verschaft zijn werknemers een standaardkledingpakket. Als de voorgeschreven kledingstukken zijn versleten of kapot zijn gegaan, kunnen zij worden ingeleverd tegen overhandiging van een nieuw exemplaar. Voor werkkleding die niet verstrekt is, ontvangt de werknemer netto per gewerkte dag:

  • Werkkleding  € 0,87
  • Werkkleding van een werknemer in het Heibedrijf: € 0,95
  • Laarzen € 0,54

Het recht op de vergoeding komt te vervallen als hierboven genoemde zaken kosteloos worden verschaft.

Gereedschapsgeld

Voor noodzakelijk gebruik van eigen gereedschap ontvangt de werknemer netto per gewerkte dag met betrekking tot:

  • Gereedschap van een timmerman of straatmaker, tot zijn normale uitrusting behorend: € 0,75
  • Gereedschap van een metselaar of tegelzetter, tot zijn normale uitrusting behorend: € 0,54

Het recht op de vergoeding komt te vervallen als hierboven genoemde zaken kosteloos worden verschaft.