Verschoven uren Infra

Wat zegt de cao Bouw & Infra

Afbeelding Verschoven uren Infra

In de praktijk zijn er situaties waarin bouw- en infrabedrijven niet kunnen werken binnen de Basis- of Kaderregeling. Dat is meestal omdat de opdrachtgever daarom vraagt. Dit vereist een flexibelere inzet van het personeel. De cao Bouw & Infra voorziet hierin door artikelen op te nemen over verschoven uren infra (artikel 32), ploegendiensten (artikel 33) en bereikbaarheidsdiensten (artikel 34).

Als een opdrachtgever in het bestek dat eist, kan de Basisregeling arbeidstijden (artikel 23 lid 9) bij vernieuwing, onderhoud en reparatie van infrastructurele werken worden verschoven, met in achtneming van de vaststelling van het arbeidstijdenpatroon na redelijk overleg met zijn werknemers (artikel 32).

Hiervoor gelden o.a. de volgende voorwaarden:

 • Een werknemer kan niet worden verplicht om te werken buiten de grenzen van de Basisregeling (artikel 23) tenzij dit schriftelijk is overeengekomen bij aanvang van het dienstverband.
 • Verschoven uren moeten tot het hoogst noodzakelijke beperkt te worden.
 • Onvoorziene omstandigheden daar gelaten, moet de werkgever verschoven arbeidstijden tenminste 14 dagen van tevoren bekend te maken.
 • De normale arbeidsduur bedraagt gemiddeld 40 uur per kalenderweek gemeten over een periode van 13 weken.
 • Per week heeft een werknemer recht op 48 uur onafgebroken rusttijd.
 • Als in een week alle diensten van een werknemer na 20.00 uur beginnen, is het mogelijk om 4x10 uur te werken.

Voor werknemers die worden ingezet op verschoven uren Infra gelden de volgende bepalingen:

 1. De werknemer die in verschoven uren Infra werkt, krijgt een toeslag op zijn vast overeengekomen uurloon. Deze toeslag is als volgt voor arbeid verricht:
 • vóór 07.00 en na 20.00 uur tussen maandag 20.00 en vrijdag 07.00 uur: 30%
 • tussen vrijdag 20.00 en zaterdag 20.00 uur: 50%
 • tussen zaterdag 20.00 en zondag 07.00 uur: 75%
 • tussen zondag 07.00 en maandag 07.00 uur en op feestdagen: 100%
 1. Bij overwerk tijdens verschoven uren Infra krijgt de werknemer ook de overwerkvergoeding op grond van artikel 30b. Deze wordt berekend over het vast overeengekomen loon en niet over de toeslag verschoven uren Infra.
 2. Als gedurende een periode van 13 weken uitsluitend wordt gewerkt in verschoven arbeidstijden en minder uren dan gemiddeld 40 uur per kalenderweek kan worden gewerkt, wordt voor de ontbrekende uren het vast overeengekomen loon inclusief de toeslag verschoven uren Infra van 30% uitbetaald.

Relevant

 • Onderwerp