Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Duurzaamheid en energietransitie
 4. Energietransitie
 5. Brancheontwikkeling

Brancheontwikkeling

Bouwend Nederland geeft uitvoering aan een Brancheontwikkelingsprogramma Energietransitie Bouw & Infra. Dit programma omvat activiteiten gericht op kennisontwikkeling, het delen van data- en informatiebronnen en het ontwikkelen van praktische tools.

Praktische tools en instrumenten

We ontwikkelen tools en instrumenten en stellen die beschikbaar aan leden. Deze tools zijn behulpzaam bij energiemaatregelen in de gebouwde omgeving.

 • De Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen biedt een overzicht van financieringsmogelijkheden. Bouwbedrijven kunnen hiermee hun klanten adviseren. De Financieringswijzer wordt jaarlijks geüpdatet op basis van nieuwe regelingen en subsidies.
 • De Routekaart Ventilatie en Luchtdichtheid is bedoeld voor energieadviseurs, energiecoaches, energielokketten en uitvoerende partijen. Het biedt een stappenplan om woningeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning op het gebied van ventilatie en luchtdichtheid. Bekijk ook de Routekaart na-isolatie.
 • De publicatie ‘Strategische keuzes in duurzame installaties’ geeft woningcorporaties, bouwers en installateurs een praktisch inzicht in de meest gebruikte en meest geprogrammeerde duurzame installatieconcepten en voor welke woningtypen die het best geschikt zijn.
 • De webpagina Standaard voor Woningisolatie geeft inzichten wanneer een bestaande woning goed genoeg is geïsoleerd om de overstap te maken naar verwarmen zonder gas én geeft praktische informatie waarmee iedere aannemer tot een compleet advies kan komen.

Inspiratietours

Op dit moment zetten corporaties en hun (bouw)partners al concrete en innovatieve stappen die het doel van de energietransitie dichterbij brengen. Om deze praktijkkennis verder te verspreiden, organiseren Aedes en Platform31 met partners zoals Bouwend Nederland inspiratietours. Van elke etappe uit de tour worden de belangrijkste lessen samengevat in een leaflet. Je vindt ze hieronder.

Data

Betrouwbare en actuele data zijn voor bouw- en infrabedrijven onmisbaar om de juiste keuzes te maken.

 • RvO Nederland heeft een aantal databronnen op een rij gezet in het Dataportaal energietransitie.
 • De datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO VNG) helpt gemeenten bij het werken met de data die nodig zijn voor het maken van een Transitievisie Warmte.
 • Energie Cijfers en Tabellen is een online tool met kentallen over energiegebruik en de energiebesparing van diverse maatregelen, samengesteld door ISSO. Bouwend Nederland is partner van dit project.
 • Zo werkt Energie in Nederland is een samenwerking van partijen uit het Nederlandse energiesysteem die gedreven worden door een gedeelde missie: inzicht geven in de werking van ons energiesysteem en zo het voeden van de geïnformeerde dialoog.

Interactieve themakaarten

Bouwend Nederland heeft interactieve themakaarten ontwikkeld, die op pandniveau informatie geven over de mogelijkheden voor energiemaatregelen en alternatieve warmtelevering.

 • De Themakaart Isolatie geeft op pandniveau informatie over woningtypologie, energielabel (voor zover bekend) en corporatiebezit.
 • De Themakaart Warmtenetten (MH) laat de geschiktheid voor midden- en hoge temperatuur warmtenetten zien op basis van de geschatte nationale kosten. Kaartlagen met verschillende temperatuurbronnen kunnen door de gebruiker worden aangezet.
 • De Themakaart Warmtenetten (LT) laat hetzelfde zien voor netten met lage temperatuur.
 • De Themakaart WKO bevat verschillende informatielagen over de geschiktheid voor warmte- en koudeopslag, voor zowel open als gesloten systemen. Daarnaast zijn de wijken van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en de verschillende restrictiegebieden voor WKO opgenomen.
 • De Webviewer Aquathermie brengt de potentie van aquathermie in Nederland in beeld en geeft per gebied inzicht in de haalbaarheid van een project.

Lees meer over energietransitie

De programmalijn energietransitie omvat vier onderdelen.