Logo Bouwend Nederland

Overeenstemming over nieuwe cao bouw en infra

Woensdag 13 december 2023

Op 13 december werd bekend dat de vakbonden na raadpleging van hun achterban hebben ingestemd met het eindbod dat werkgevers op 24 november deden voor aanpassing van de cao. Daarmee is de nieuwe cao bouw en infra een feit. De cao geldt voor een periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Belangrijke punten

Belangrijke punten uit de nieuwe cao zijn:

  • Tijdens de looptijd van de cao worden de lonen twee maal verhoogd:
    1-1-2024 3,5% plus 50 euro per maand structureel (part-time naar rato)
    1-7-2024 3,5% plus 50 euro per maand structureel (part-time naar rato)
  • Per 31 december 2024 wordt het nieuwe functie- en loongebouw ingevoerd. Zo hebben bedrijven nog een jaar de tijd om zich hier op voor te bereiden.
  • De functie van uitvoerder wordt met ingang van 1 januari 2024 toegevoegd aan de zwaarwerkregeling.

 

Bekijk hier de aanpassingen die doorgevoerd worden in de nieuwe cao.

Eerlijk en reëel eindbod

George Raessens, voorzitter onderhandelingsdelegatie werkgevers: “We zijn blij dat de vakbonden hebben ingestemd met dit eerlijke en reële eindbod. Met deze historisch hoge loonverhoging laten werkgevers het belang zien van een goede cao om personeel aan te kunnen trekken en te behouden. Zowel werkgevers als werknemers zijn daarnaast blij dat we de zwaarwerkregeling hebben kunnen uitbreiden met de functie van uitvoerder.”

Er wordt hard gewerkt om de afspraken in officiële cao-teksten om te zetten, zodat de cao kan worden aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor algemeen verbindend verklaring kan worden voorgelegd.

Leden met inhoudelijke vragen over de cao kunnen hiervoor terecht bij onze Adviesdesk.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.

Vrijdag 1 maart 2024
Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.

Donderdag 11 januari 2024
Terugkijken: vragen en antwoorden over cao Bouw & Infra 2024

Wat betekent de cao Bouw & Infra 2024 voor loonsverhogingen, toeslagen en vergoedingen, het functie- en loongebouw, de zwaarwerkregeling, werkdruk en de overwerkregeling voor uta-werknemers? Dit zijn slechts enkele onderwerpen in het druk bezochte webinar over de nieuwe cao. Bekijk in dit artikel het webinar terug.