Logo Bouwend Nederland

Wet kwaliteitsborging (Wkb) en Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2022

Donderdag 27 mei 2021

De invoering van de Omgevingswet wordt zes maanden uitgesteld. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag bekend gemaakt. De belangrijkste reden is dat het onderliggende ict-systeem nog onvoldoende op orde is.

Gemeenten vrezen dat het systeem grote projecten nog niet goed kan verwerken en daardoor vertragingen ontstaan. Het ministerie richt zich nu op invoering van beide wetten op 1 juli 2022.

Ook uitstel voor Wkb

Omdat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) nauw is verweven met de Omgevingswet zal ook de Wkb later ingaan. De inhoud van de Wkb wordt niet aangepast. Dat geeft onze leden (en gemeenten) de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de praktijk via trainingen en het begeleidingstraject en te leren wat nodig is in proefprojecten.

We ondersteunen bedrijven met voorlichtingsbijeenkomsten en met een praktijkgericht trainingsaanbod met een uitgebreid begeleidingstraject via de Academy. Kom goed voorbereid bij de start en ga dus nu aan de slag.

Oproep: Wkb-ledenvoordeel?

De invoering van de Wkb heeft enorme impact op je bedrijfsvoering, dus we willen hier interessante ledenvoordelen voor ontwikkelen. Uiteraard hebben we jouw input nodig. Heb je een idee? Stuur een bericht naar de afdeling Ledenvoordelen of bel 079-3252166.

Ruben Heezen
Manager Beleid en Public Affairs
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.

Maandag 8 april 2024
Benieuwd naar jouw eerste ervaringen met de Wkb

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. melding bouwactiviteit, inschakelen kwaliteitsborger) geldt nu eerst alleen voor nieuwbouw van gevolgklasse 1-bouwwerken zoals grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. Eind juni 2024 wordt besloten of dit deel van de wet per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (o.a. aansprakelijkheid, opleverdossier) geldt vanaf 1 januari 2024 al wel voor alle bouwwerken, dus nieuwbouw en verbouw en alle gevolgklassen.

Woensdag 3 april 2024
Wkb: hoe bereken je de kosten voor de kwaliteitsborger door?

We horen dat sommige kwaliteitsborgers niet in opdracht van consumenten willen werken. Dan zijn er twee keuzes: óf de opdrachtgever gaat op zoek naar een andere kwaliteitsborger óf jij schakelt als aannemer de kwaliteitsborger in. Daarmee trek je wel extra risico’s naar je toe. Doe je het wel, bereken dan de kosten door via het modelcontract van Bouwend Nederland.