Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Regio noord
  4. Afdeling groningen

Afdeling Groningen

De afdeling Groningen behartigt belangen op lokaal niveau en is gesprekspartner voor gemeentelijke instanties. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen de regio staat het vrij een afdeling te kiezen bij wie men zich wil aansluiten. Bij de regionale afdeling is het mogelijk collega’s te ontmoeten en praktijkervaring uit te wisselen.

Nieuws uit de afdeling

Dinsdag 25 juni 2024
Circulariteit centraal tijdens excursie met noordelijke bestuurders

Vrijdag 21 juni was de jaarlijkse bestuurdersexcursie voor alle bestuurders van Bouwend Nederland Regio Noord. Dit jaar bezochten we de circulaire Doorlaatpost 90 op Schiphol en was er een gezellig programma in het mooie Haarlem.

Donderdag 6 juni 2024
Eerste hulp bij vernieuwing op regiodag Noord

Vernieuwing van de sector, vernieuw jij mee? was dinsdag 4 juni het thema van de Regiodag Noord. Ruim 80 leden bezochten deze jaarlijkse bijeenkomst die dit jaar plaatsvond in het Gevangenismuseum te Veenhuizen

Vrijdag 22 maart 2024
Gezamenlijk het aansluitproces optimaliseren staat centraal tijdens bijeenkomst in Emmen

‘Samen beter aansluiten, dat wil toch iedereen?’, was de slogan op de uitnodiging voor de bijeenkomst van 18 maart in het stadion van FC Emmen. Desondanks bleek tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door Grond’G, MijnAansluiting en Bouwend Nederland, dat de praktijk weerbarstig is. Mede gevoed door de personeelstekorten en verschillende (maatschappelijke) transities, waardoor de vraag naar elektra, gas, media en water sterk verandert, vraagt het op tijd realiseren van de gewenste aansluiting om een steeds betere afstemming tussen opdrachtgever, netbeheerder, bovengrondse aannemer, ondergrondse aannemer en de gemeente als vergunningverlener. Het versterken van de aansluitketen en het toepassen van slimme innovaties, was tijdens deze volgeboekte bijeenkomst in Emmen, dan ook hét centrale thema.

Vrijdag 1 maart 2024
JBN Noord op excursie naar de Nieuwe Waterwerken in Zoutkamp

Op donderdag 29 februari bezochtend de leden van Jong Bouwend Nederland in Regio Noord het project 'De Nieuwe Waterwerken' in Zoutkamp waar wordt gewerkt aan een nieuw gemaal en de renovatie van de Hunsingosluis.

Woensdag 28 februari 2024
Informatiebijeenkomst over de invoering van de Zero Emissiezone in Groningen

Binnen de Diepenring, Westerhaven en de Sledemennerbuurt geldt vanaf 1 april 2025 een zero-emissiezone. Bedrijfs- en vrachtauto’s die vanaf 1 januari 2025 nieuw worden aangeschaft, moeten schoon zijn en mogen geen CO2 uitstoten als ze de zero-emissiezone inrijden. Voor bestaande bedrijfs- en vrachtauto’s geldt tot uiterlijk 2030 een overgangsregeling.

Dinsdag 21 november 2023
Bedrijfs- en vrachtauto's rijden vanaf 1 april 2025 uitstootvrij in de binnenstad van Groningen

Vanaf 1 april 2025 rijden bedrijfs- en vrachtauto's uitstootvrij in de binnenstad van Groningen. Omdat de overstap naar uitstootvrij rijden een ingrijpende verandering is, gelden er overgangsregelingen.

Contactpersoon afdeling Groningen

Kim van der Zande
Verenigingsmanager Drenthe en Groningen
E-mailadres