Werken met een VR bril

Welkom op de website van Regio Randstad Noord

Regio Randstad Noord

Bouwend Nederland Regio Randstad Noord is onder meer gesprekspartner bij de provincies en gemeenten inzake onderwerpen van gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Daarnaast onderhouden wij contacten met onderwijsinstellingen.