Bouwend Nederland heeft diverse contactgroepen om medewerkers van lidbedrijven te verbinden. Hieronder lees je wat die contactgroepen inhouden, wie vanuit de regio de contactpersoon is en welke bijeenkomsten wanneer georganiseerd worden.

Contactgroep Financiën

De Contactgroep Financiën is de contactgroep voor controllers, treasurers en administrateurs, werkzaam bij de lidbedrijven van Bouwend Nederland. De werkomgeving van controllers, administratief medewerkers en andere financiële experts is sterk in beweging. Vanuit je financiële en bedrijfsmatige expertise heb je een belangrijke rol bij de implementatie van veel veranderingen en sta je aan de voet van vergaande strategische beslissingen. Blijf in control en laat je inspireren voor je dagelijks werk! De groep behandelt onder meer jaarverslaggeving, pensioen en fiscale actualiteiten. De groep komt twee keer per jaar bijeen en behandelt allerhande actuele ontwikkelingen. Men laat zich desgewenst informeren door onze beleidsmedewerkers. Een belangrijk gedeelte van de activiteiten bestaat uit de voorbereiding van de twee landelijke bijeenkomsten. Ook vindt er afstemming plaats van de regionale activiteiten. In bijzondere gevallen wordt het bestuur van Bouwend Nederland, gevraagd en ongevraagd, geadviseerd over aangelegenheden die de financiële bedrijfsvoering betreffen.

Contactgroep Personeel

Ben jij als directielid, personeelsfunctionaris of in een andere rol degene die zich met personeelszaken bezighoudt? Dat betekent voortdurend bijblijven op het gebied van wet- en regelgeving en veranderende cao-afspraken. De Contactgroep Personeel is bedoeld voor iedereen met P&O-taken. De contactgroep is een circa twee uur durende bijeenkomst waar de deelnemers worden geïnformeerd over actualiteiten rond onder meer de cao, sociale verzekeringen en pensioen.

Contactgroep Veiligheid (VGA KAM)

De Contactgroep Veiligheid (VGA KAM) is een regionale overleggroep waarbij deelnemers over diverse thema's op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid met elkaar in gesprek gaan. Doelgroep: KAM coördinatoren en veiligheidsspecialisten werkzaam bij lidbedrijven in de regio. Veelal wordt ook een externe deskundige uitgenodigd om een presentatie te geven over een actueel onderwerp, zoals veiligheidscultuur, werken met gevaarlijke stoffen en voorkomen van bedrijfsongevallen. De contactgroep komt twee keer per jaar bij elkaar en is bedoeld voor medewerkers die zich in het bedrijf bezighouden met zaken rondom arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Bijeenkomsten Regio Randstad Noord 2023

Personeel (tijd volgt):

  • Amsterdam: 20 februari, 6 juni, 12 oktober
  • Noord-Holland Noord: 23 februari, 15 juni, 5 oktober

Financiën (tijd volgt):

  • Data en locatie volgen

Veiligheid (tijd volgt):

  • 27 juni

Wat kost deelname?

Deelname aan een contactgroep is gratis en valt onder het lidmaatschap van Bouwend Nederland.

Contactpersoon

Lenneke Neef

Adviseur Sociale Zaken Regio Randstad Noord
Telefoon: 079-3252335
Stuur Lenneke een e-mail