Afbeelding Voor Infraleden actief in de GWW

Voor Infraleden actief in de GWW

Infraplatform Randstad Noord

Het Infraplatform Randstad Noord is opgericht voor en door leden van Bouwend Nederland Regio Randstad Noord (RRN) die actief zijn in de GWW. Het Infraplatform verenigt, verbindt en ondersteunt Infraleden in de provincies Noord-Holland en Utrecht. Om dit goed vorm te geven, organiseert het Infraplatform een aantal technische excursies gekoppeld aan actuele thema’s binnen de GWW. Daarnaast worden in het kader van de Marktvisie een tweetal Marktdagen georganiseerd ter bevordering van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in Noord-Holland en Utrecht. Verder wordt vanuit het Infraplatform de lokale/regionale belangenbehartiging georganiseerd.