Het regiokantoor geeft beleidsmatige ondersteuning aan de afdelingen, het infraplatform en Jong Bouwend Nederland.

Elke afdeling beschikt over een contactpersoon vanuit het regiokantoor. De contactpersoon is adviseur van het afdelingsbestuur en heeft een belangrijke informerende functie op de ledenvergaderingen van de afdelingen. Het regiokantoor staat tevens de afdelingen bij in hun activiteiten. Regio Randstad Noord heeft haar kantoor in Amsterdam en vormt een onderdeel van het landelijk bureau.
Jan Overtoom 
Regiomanager
Vincent Zijlstra
Adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt

Lenneke Neef
Adviseur Sociale Zaken

Ruben Heezen
Adviseur Markt en Overheid

Joost Swaan
Verenigingsmanager afdeling Amsterdam, afdeling Midden-Holland en Infraplatform Randstad Noord
Mona Veld
Office Manager
Ambtelijk secretaris afdeling IJmond Kennemerland