Richtlijn Torenkranen

Afbeelding Richtlijn Torenkranen

Op deze pagina vind je de Richtlijn Torenkranen die moet bijdragen aan het veilig werken met en een verhoogde bewustwording van de risico's die zich voordoen bij de inzet van torenkranen. De invulling van diverse taken en verantwoordelijkheden wordt hierin met name beschreven.

In 2008 gebeurde een ernstig ongeval met een torenkraan in Rotterdam. Het ongeval was één in een rij van ongevallen die de voorafgaande jaren hadden plaatsgevonden. Daarom heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een onderzoek ingesteld, parallel aan het onderzoek van de Arbeidsinspectie.

Het OVV-onderzoek bracht een belangrijke lacune aan het licht met betrekking tot de controle op het ontwerp en de bouw van machines, zoals torenkranen. Niet alleen op het ontwerp en de bouw, maar ook bij de overdracht door de fabrikant van een torenkraan vanuit de nieuwbouwfase (het Machinerichtlijn-traject) naar de gebruiksfase (Arbobesluit) vindt geen (verplichte) controle plaats.

Dit vormde aanleiding om voor de gebruikers van torenkranen een richtlijn op stellen waarin alle aspecten rond de veilige inzet van torenkranen, helder bijeen zijn gebracht. De richtlijn is daarnaast bedoeld voor alle partijen die te maken hebben met het toezicht op het gebruik van torenkranen, zoals overheden en lokale instanties.

De rode draad in deze richtlijn wordt gevormd door de veiligheidsaspecten, milieuaspecten en gezondheidsaspecten. Commerciële aspecten komen in deze richtlijn niet aan de orde. Milieuaspecten worden behandeld in hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.6 (Duurzaamheid/MVO). Gezondheidsaspecten komen aan de orde in hoofdstuk 7.

Download hier de complete richtlijn of selecteer een hoofdstuk via één van onderstaande onderdelen.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze richtlijn kunt u contact opnemen met de secretaris van de KOMAT via het contactformulier.

1) Scope en verantwoording Versie april 2022 Bekijk
2) Eerste inzet na aanschaf of inhuur Versie april 2022 Bekijk
3) Omgevingsfactoren Versie april 2022 Bekijk
4) Opstelling Versie april 2022 Bekijk
5) Gebruik Versie april 2022 Bekijk
6) Personeel Versie april 2022 Bekijk
7) Arbeidsomstandigheden Versie april 2022 Bekijk
8) Documenten Versie april 2022 Bekijk
9) Keuringen Versie april 2022 Bekijk
10) Gebruikte bronnen en normen Versie april 2022 Bekijk