• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Kenniscafé Circulair Bouwen levert levendige discussie en concrete afspraak op

Kenniscafé Circulair Bouwen levert levendige discussie en concrete afspraak op

vrijdag 17 januari 2020
Afbeelding Kenniscafé Circulair Bouwen levert levendige discussie en concrete afspraak op

Wat is circulair bouwen nou precies? Dat was de hamvraag tijdens het Kenniscafé Circulair Bouwen dat Bouwend Nederland Regio Randstad Noord en de provincie Noord-Holland woensdag 15 januari in BouwLab in Haarlem organiseerden. Hét antwoord leverde de sessie niet op maar wel veel nuttige informatie én een afspraak met gedeputeerde Cees Loggen om op korte termijn tot een sluitende definitie te komen.

Zoals alle provincies staat ook Noord-Holland voor een forse woningbouwopgave. Ruimte om dat puur binnenstedelijk op te lossen is er niet, vandaar dat in het college-akkoord is afgesproken dat er ook aan de randen van bestaand bebouwd gebied gebouwd kan worden. Voorwaarde die de coalitie heeft gesteld is dat dat bouwen dan wel circulair moet gebeuren. De meningen zijn echter verdeeld over wat circulair bouwen precies inhoudt. Voor de één is dat bijvoorbeeld bouwen met hergebruikte materialen waar het voor de ander om nieuwe maar herbruikbare materialen gaat. Onduidelijkheid troef dus voor de Noord-Hollandse bouwers. Reden voor Regio Randstad Noord en de provincie om een kenniscafé te organiseren met gemeenten, bouwers, woningcorporaties en architecten om over het begrip circulair bouwen te discussiëren en, indien mogelijk, tot een eenduidige definitie te komen.

Brede discussie

Zo’n zestig mensen waren er woensdag 15 januari naar BouwLab Haarlem gekomen waar het kenniscafé Circulair Bouwen werd georganiseerd. Onder hen ook Maxime Verhagen en Cees Loggen, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. De gedeputeerde nodigde de aanwezigen vooral uit om kennis te delen, met ideeën te komen. Maxime Verhagen wees, samen met Heleen Visser van Bouwend Nederland, op het Handvat Duurzaam Materiaalgebruik. Dat stelt dat het er bij circulair bouwen vooral om gaat dat materialen duurzaam zijn ontwikkeld en kunnen worden hergebruikt. De discussie van de zaal met het forum (Helen Visser van Bouwend Nederland, Edwin van der Wel van Platform CB’23, Nick Jaring van de HBB Groep uit Heemstede en architect Tom Frantzen) liet nog veel meer visies en opvattingen horen.

Op korte termijn duidelijkheid

Het goede en levendige debat leverde te veel en te ver uiteenlopende ideeën op om ter plekke tot een eenduidige omschrijving te kunnen komen. Bijvoorbeeld om niet meteen al te eisen dat alle nieuwbouw volledig circulair moet zijn, maar om te beginnen met een percentage; bijvoorbeeld 10%. Dan kan in stappen toegewerkt worden naar 100%. Maar dan nog blijft de vraag wat de provincie dan onder circulair bouwen verstaat. 
Gedeputeerde Loggen besloot om voor het antwoord op korte termijn een afspraak te maken met Bouwend Nederland en de provincie. Dan moet er in kleiner comité aan de hand van alle input een definitie voor circulair bouwen worden geformuleerd die aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten kan worden voorgelegd. Zodat de Noord-Hollandse bouwers snel daadwerkelijk aan de slag kunnen met de uitdagende bouwopgave.