Gooi en Vechtstreek zet stappen in de energietransitie

Dak met zonnepanelen bestaande bouw
donderdag 20 februari 2020

Met specifieke verduurzamingsconcepten voor veel voorkomende woningtypen en een gericht opleidingsprogramma bereiden bouwers en installateurs in de Gooi en Vechtstreek zich de komende periode voor op ‘de energietransitievraag die je weet dat gaat komen’.

Een aantal jaren al denken en praten bouw- en installatiebedrijven met de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek over de aanpak van de energietransitie. Half december 2019 ondertekenden zo’n veertig partijen een intentieverklaring over de verduurzaming van woningen in het gebied. Half februari werden vervolgstappen gezet om de enorme operatie te kunnen uitvoeren.
Eerst was er de bedrijvendag, op 17 februari in Bussum. Daar draaide het vooral om zogeheten product/marktcombinaties. Dat zijn concepten voor de verduurzaming van veel voorkomende woningen in de gemeenten. Een soort standaardpakketten voor bijvoorbeeld het nul op de meter maken van appartementengebouwen of het gasloos maken van jaren zeventig woningen. Bouwbedrijven, installatiebedrijven, architecten  en toeleveranciers konden intekenen voor de ontwikkeling van dergelijke product/marktcombinaties.

Belangrijke rol voor de publieke sector

Zo’n 50 bedrijven waren op het evenement afgekomen, waaronder een groot aantal leden van de afdeling 't Gooi en Omstreken  Ook de gemeenten die hebben aangegeven prioriteit aan de energietransitie te geven, waren aanwezig. De deelname van de publieke sector is belangrijk, inwoners van die gemeenten moeten immers gestimuleerd worden om hun woning te verduurzamen en daar kan de gemeente een belangrijke rol als aanjager in spelen. De interesse lijkt al aan te wakkeren, flink wat VVE’s in de Gooi en Vechtstreek hebben laten weten geïnteresseerd te zijn in de concepten.

Klaar voor de storm

Of de interesse ook meteen tot opdrachten zal leiden is natuurlijk de vraag maar de markt bereidt zich er wel op voor. Daags na de bedrijvendag zaten onder andere Bouwend Nederland en Techniek Nederland bij elkaar om concrete afspraken te maken over het vervolg. Terwijl de bedrijven de product/marktcombinaties ontwikkelen, wordt er ingezet op een gericht trainingsprogramma voor het personeel van de deelnemende bedrijven. Zij moeten immers worden opgeleid om woningbezitters van goed advies te kunnen voorzien en om het werk te kunnen uitvoeren. Voor dat trainingsprogramma is aansluiting gezocht bij de Duurzame Aanbieder, een initiatief van Onderhoud Nederland, Techniek Nederland en Bouwend Nederland.

Ruben Heezen Beleidsadviseur