Het coronavirus in Nederland: vragen en antwoorden

donderdag 27 februari 2020
Afbeelding Het coronavirus in Nederland: vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden voor bouw- en infrabedrijven over de coronacrisis. We hebben bij de samenstelling hiervan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De ontwikkelingen rond de coronacrisis gaan echter zo snel, dat wij dit overzicht iedere werkdag moeten bijwerken. Wij vragen u rekening te houden met het feit dat de antwoorden hieronder zijn gebaseerd op de actualiteit van vandaag en dat de situatie morgen anders kan zijn.

Coronaupdate van Bouwend Nederland gemist? Bekijk hier een overzicht van onze dagelijkse nieuwsupdates »
Dagelijks op de hoogte blijven? Schrijf u hier in voor onze nieuwsupdates
      

Algemeen

Hieronder vindt een aantal algemene vragen rond de impact van de coronacrisis.

Is het mogelijk de betaling van pensioenpremies uit te stellen?

BpfBOUW heeft besloten om van 1 april 2020 tot 1 juni 2020 de betaaltermijn voor premies voor de bij het fonds aangesloten werkgevers naar twee maanden te verlengen. Dit om tegemoet te komen aan de situatie dat bedrijven als gevolg van het coronavirus en teruggelopen werkzaamheden in liquiditeitsproblemen komen. Op deze manier wil het fonds de werkgevers wat lucht geven.

Is de bouw & infra een vitale sector?

In het begin van de Coronacrisis heeft de overheid de toegang tot de kinderopvang beperkt tot kinderen van wie één ouder of beide ouders werken in zogeheten ‘cruciale beroepen of vitale processen’. In de volksmond is dat het begrip ‘vitale sectoren’ gaan heten.

Bouwend Nederland heeft ervoor gepleit om ook (beroepen uit) onze sector daarin onder te brengen. De overheid heeft de bestaande lijst met beroepen en processen echter niet willen uitbreiden met bepaalde sectoren.

Wat wij wel hebben bereikt is dat werknemers die actief zijn in werkzaamheden die ondersteunend zijn aan de vitale sectoren, ook in aanmerking komen voor de kinderopvang; als voorbeeld werd daarbij genoemd de werknemers van een aanneembedrijf die daadwerkelijk op locatie meehelpen bij de bouw van bv een ziekenhuis of brandweerkazerne.

Zo zullen er meerdere werkzaamheden in onze sector denkbaar zijn die ondersteunend zijn aan vitale sectoren. Wij rekenen daar gemakshalve ook toe de storings- en onderhoudsdiensten tbv de relevante vitale sectoren.

Hoe de spelregels eruit zullen gaan zien bij sluiting van meer bedrijven of zelfs een totale Lock Down is ongewis, maar Bouwend Nederland gaat er voorlopig toch van uit dat essentiële diensten igv storingen en calamiteiten doorgang kunnen vinden.

Samenkomsten verboden tot 1 juni. Is een bouwplaats een samenkomst?

Maandag 23 maart heeft het kabinet verscherpte maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Dit betekent onder meer dat alle bijeenkomsten, evenementen en samenkomsten verboden worden tot 1 juni 2020. Navraag leert dat onder bijeenkomsten en samenkomsten NIET de bouwplaats valt. De maatregel geldt kortom niet voor het werken op de bouwplaats. Uiteraard moet wel de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand nageleefd worden, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf.

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor mijn bedrijf?

Voor nu is het van belang om alert te blijven op signalen en de website van het RIVM goed in de gaten te houden. Verder is het per geval verschillend wat de gevolgen zijn. Er kunnen zich situaties voordoen waarin werknemers niet op het werk kunnen verschijnen omdat ze in quarantaine gehouden worden uit voorzorg, of omdat ze zelf ziek zijn. Ook kan het voorkomen dat zich bij verdere verspreiding een besmetting voordoet op een bouwlocatie waardoor het werk stil komt te liggen. Dit kan leiden tot verschillende juridische en financiële vraagstukken. Denk aan vragen over loonbetaling en boetes voor het niet tijdig kunnen opleveren van het werk aan de opdrachtgever. Bekijk de veelgestelde vragen over het coronavirus op de website van AWVN.

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor de betrokken schakels in de keten van de bouw. Wij verwijzen je graag door naar dit artikel voor meer informatie. Neem bij specifieke vragen contact op met onze adviesafdeling: advies@bouwendnederland.nl of 079 - 3 252 250.

Hoe ver reikt het instructierecht van de werkgever?

Werknemers moeten redelijke instructies opvolgen over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht en met betrekking tot de goede orde in de onderneming. U kunt werknemers dan ook instrueren om de hygiënemaatregelen binnen de onderneming na te leven. Als thuiswerken gebruikelijk of mogelijk is, kan de werkgever de werknemer opdragen om voor een bepaalde periode thuis te werken.

Wat kan ik verder doen als werkgever?
Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkplek:

 • Communiceer bovengenoemde hygiënemaatregelen naar uw medewerkers;
 • Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken;
 • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en in toiletten;
 • Maak regelmatig schoon (onder meer deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen);
 • Overweeg om het ‘groeten zonder aanraking’ in te voeren op het werk. Hiermee wordt handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen aanzienlijk verminderd. Maak dit beleid dan ook duidelijk kenbaar aan werknemers, klanten en bezoekers.

Wat mag de werkgever wel of niet aan werknemers vragen i.v.m. de AVG?

De specifieke situatie nu is primair de verantwoordelijkheid van de overheid, niet die van werkgevers. De gebruikelijke normering uit privacywetgeving blijft dus uitgangspunt. Voor werknemers die zelf een vermoeden van besmetting hebben, geldt dat zij de huisarts bellen (niet bezoeken) en thuis blijven (tot na medische controle).

U mag werknemers vragen naar welk gebied zij op vakantie zijn geweest. U mag werknemers ook vragen of zij gezondheidsklachten hebben, maar werknemers zijn niet verplicht om hierop te antwoorden. Echter, de werkgever mag geen medische gegevens verzamelen en registreren, dus ook het antwoord van de werknemer op de gestelde vraag niet. En ook niet als de werknemer u spontaan een en ander vertelt.

Protocol Samen veilig doorwerken

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen met Bouwend Nederland, Techniek Nederland en andere partijen uit de sector voeren om ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.

Waar vind ik het protocol Samen veilig doorwerken?

Klik hier voor het protocol Samen veilig doorwerken

Waar download ik de poster Maatregelen op de bouwplaats?

Download hier de poster Maatregelen op de bouwplaats.

Waar vind ik de poster Maatregelen werkzaamheden in en rond het huis?

Download hier de poster Maatregelen werkzaamheden in en rond het huis

Waar kan ik terecht met vragen over veilig werken op de bouwplaats?

Voor vragen over veilig werken op de bouwplaats heeft Volandis een speciale helpdesk ingericht op https://www.helpdeskcorona-bt.nl/. Een centraal loket voor vragen, informatie en meldingen. Deskundigen geven advies via het gratis telefoonnummer 085 – 080 1544, e-mail en chat. De helpdesk ondersteunt het recent verschenen protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Kom je er niet uit? Dan kun je uiteraard ook altijd terecht bij Bouwend Nederland Advies.

Werken op 1,5 meter afstand

Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden. De bouwplaats valt hier gelukkig niet onder. Wel is van essentieel belang om de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand na te leven. Niet alleen op de bouwplaats zelf maar ook bij het vervoer naar én van de bouwplaats. Hieronder lichten we dat toe.

Kunnen werknemers nog samen in een busje naar de bouwplaats

Bij het samenreizen is de geadviseerde afstand van 1,5 meter niet te handhaven. De volgende stappen dienen gevolgd te worden:

 • Is het nodig het werk met meerdere personen te doen? Zo nee, doe het werk dan alleen.
 • Indien het werk met meerdere medewerkers gedaan moet worden: kan eenieder met eigen vervoer komen? Zo ja, dan is het nodig dat dit georganiseerd wordt.
 • Alleen als het écht noodzakelijk is dat een autorit gedeeld wordt door meerdere personen is dit acceptabel. Het volgende is van toepassing:
  • zorg voor extra ventilatie in de auto (raampje open bij lekker weer of hogere stand van ventilatiesysteem en vermijd de recirculatie stand!)
  • gebruik allemaal een mondmasker (chirurgisch masker of FFP1 masker, voor zover verkrijgbaar)
  • zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes
  • ga iedere keer op dezelfde plek zitten in de auto
  • houd onderling zoveel mogelijk afstand in de auto, bij in- en uitstappen, etc.

Mag ik met meerdere collega's aan het werk?

Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Neem de volgende aandachtspunten in acht:

  • Ga niet naar het werk bij hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts.
  • Indien op een klus op korte afstand van elkaar gewerkt moet worden, overleg dan met de opdrachtgever om dit op te lossen.
  • Dichtbij elkaar werken is alleen acceptabel als het voor het werk echt nodig is en maar kort duurt. Werk per keer niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van elkaar.
  • Werk zoveel mogelijk in vaste koppels/teams, zodat men niet iedere dag met andere collega’s werkt.
  • Ga in de pauzes op minimaal 1,5 meter van elkaar zitten.
  • Maak regelmatig de gezamenlijk gebruikte apparatuur schoon en desinfecteer met 70% isopropylalcohol doekjes als de apparatuur hier tegen kan.
  • Zorg voor voldoende water, zeep en papieren handdoekjes. Was de handen meerdere keren per dag en sowieso voor en na iedere klus. Indien er geen voldoende water is, ontsmet de handen dan met desinfecterende handgel

Er zijn veel mensen aan het werk op een project. Hoe ga ik hiermee om?

In principe kunnen projecten openblijven en kan er doorgewerkt worden. Neem de volgende aandachtspunten in acht:

 • Maak samen met de verschillende partijen afspraken over wat iedereen moet doen om de kans op het overdragen van corona zo laag mogelijk te houden.
 • Ga niet naar het werk bij hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts.
 • Leef de hygiëneregels goed na: minimaal dagelijkse schoonmaak van toiletten, deurklinken en gezamenlijk gebruikte apparatuur is noodzakelijk. Desinfecteer gezamenlijk gebruikte apparatuur regelmatig met 70% isopropylalcohol doekjes als de apparatuur hiertegen kan. Instrueer medewerker het eigen gezicht zo weinig mogelijk aan te raken. Zorg voor voldoende water, zeep en papieren handdoekjes. Was de handen meerdere keren per dag.
 • Splits groepen tijdens de pauzes, ga niet dicht naast elkaar zitten.
 • Laat werknemers zo veel mogelijk met eigen vervoer naar de bouwplaats gaan.
 • Laat de werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties werken, zodat men niet telkens met anderen in contact komt.
 • Beperk contacten met externen zo veel als mogelijk. Maak hier afspraken over met leveranciers en bouwpartners. Bijvoorbeeld leveringen buiten de bouwplaats laten plaatsvinden, telefonisch overleg voeren of aangepaste werktijden aanhouden.
 • Spreek elkaar aan op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag, zoals naar het project komen met verkoudheidsklachten. Meld deze situaties daarna direct bij de leidinggevende en zoek naar een oplossing. Als het niet lukt om hier serieus mee om te gaan: overweeg dan om de medewerkers tijdelijk van het project te halen.
 • Schakel bij twijfel of grote onrust bij medewerkers de arbodienst of bedrijfsarts in voor advies over voortzetten werkzaamheden.
 • Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 • Indien op een klus op korte afstand van elkaar gewerkt moet worden, overleg dan met de opdrachtgever om dit op te lossen.
 • Dichtbij elkaar werken is acceptabel als het voor het werk echt nodig is en maar kort duurt. Werk in ieder geval per keer niet langer dan 5 minuten per keer binnen 1,5 meter van elkaar.
 • Beschermende handschoenen zijn over het algemeen niet nodig. Nadeel van handschoenen is dat men (vooral als de handschoenen lang worden gedragen en het een gewoonte is) alsnog allerlei oppervlakken en het gezicht gaat aanraken. Bij korte werkzaamheden met extra risico’s (bijvoorbeeld wanneer men spullen aan elkaar moet doorgeven), kunnen wegwerphandschoenen waar het virus niet doorheen komt wel hulp bieden. Raak tijdens dit werk het gezicht niet aan. Veel handen wassen blijft noodzakelijk.

 

NOW (Vervangt de regeling Werktijdverkorting)

Hieronder vindt een vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel?

 • De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers
 • Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken.
 • Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen?

Nee, dat is niet meer mogelijk.

Hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht?

Als u al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Ik heb eerder Werktijdverkorting aangevraagd via de website, wat nu?

U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.

Wat houdt de tijdelijke NOW-regeling in?

 • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden zijn van toepassing bij de NOW-regeling?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de tijdelijke NOW?

U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Geldt de NOW-regeling ook voor werknemers met een flexibel contract?

Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Loondoorbetaling

Hieronder vindt u de vragen over loondoorbetaling en werktijdverkorting tijdens de coronacrisis.

Hoe zit het met de loondoorbetalingsplicht?

Situatie: Werknemer is ziek

 • Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziek melden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden.
 • De werkgever zal in het algemeen gehouden zijn het loon te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders.

Het RIVM heeft in een aantal gevallen geadviseerd om thuis te blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Dat geldt onder meer voor huisgenoten van patiënten met COVID-19 en voor mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en die verkoudheidsklachten of koorts hebben. Ook in die gevallen is er sprake van loondoorbetaling wegens ziekte.

Situatie: Werknemer is niet ziek

 • In een aantal gevallen zal de werknemer wegens het virus niet op het werk willen of kunnen verschijnen zonder dat er sprake is van ziekte. Bijvoorbeeld ingeval van quarantaine. Als de werknemer de arbeid niet verricht, is de hoofdregel dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Sinds 23 maart moet ook iedereen in een huishouden thuisblijven als een huisgenoot kucht, hoest en/of verkouden is en daarbij ook koorts krijgt. In dit soort gevallen geldt de hoofdregel: als de werknemer de arbeid niet verricht, moet de werkgever het loon doorbetalen.
 • De hoofdregel gaat niet op als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering. Quarantaine ligt echter niet in de risicosfeer van de werknemer.
 • Er zijn voorbeelden van werknemers die niet op hun werk willen komen, omdat ze bang zijn door klanten of collega’s te worden besmet. Als er geen enkele reden is om hier bang voor te zijn, probeer deze angst dan weg te nemen. Als werknemers desondanks niet op hun werk willen komen zonder dat u daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. U kunt dan de loonbetaling stopzetten. Waarschuw de werknemer wel dat dit de consequentie is als hij niet op het werk verschijnt.

Situatie: School of crèche sluit

 • In deze gevallen kan calamiteitenverlof of kort verzuimverlof worden opgenomen, bijvoorbeeld omdat de werknemer met spoed zijn kind(eren) op moet halen. Eventueel ook nog de volgende dag, als de school of crèche gesloten blijft, en de werknemer op zo’n korte termijn geen oppas kan vinden.
 • Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof kan hooguit enkele dagen duren. Voor bijvoorbeeld quarantaine kan geen calamiteitenverlof worden opgenomen, omdat daar al duidelijk is dat dit langer dan enkele dagen gaat duren.
 • Kortdurend zorgverlof kan een rol spelen als de werknemer de noodzakelijke verzorging op zich moet nemen van een ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (familieleden etc.).

Fiscale maatregelen

Welke fiscale maatregelen zijn in verband met het coronavirus genomen?

Als ondernemer zult u rekening moeten houden met mogelijke betalingsproblemen. De overheid heeft diverse maatregelen bekend gemaakt, de belangrijkste op dit moment zijn:

 1. Uitstel van betaling bij de Belastingdienst wordt eenvoudiger.
 2. De invordering wordt direct na uw verzoek stopgezet
 3. Geen verzuimboete bij niet tijdig betalen van uw belastingen.
 4. Een deskundigenverklaring voor uitstel blijft nodig.
 5. Vrijwel geen invorderingsrente of belastingrente.
 6. Verlagen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
 7. Er komt een speciale MKB-lening met staatsgarantie.
 8. Werknemers kunnen gedeeltelijk in de WW.

Hoe zit het met uitstel van belastingbetaling door het coronavirus?

In de brief van 12 maart 2020 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, kenmerk CE-AEP/20072624, en mede ondertekend door de Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, wordt de mogelijkheid geboden om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen aan ondernemers om hun liquiditeitsproblemen het hoofd te kunnen bieden. De fiscus zal dan de verzuimboete voor het niet op tijd betalen van de belasting schrappen of terugdraaien. Let op!  De verzuimboete voor het niet tijdig indienen van de aangifte blijft wel van kracht, dus u moet wel een juiste en tijdige aangifte indienen.

Wat zijn de vereisten voor een verzoek tot uitstel van betaling?

De Belastingdienst wil uitstel van belastingbetaling voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken. Daarom krijgt u nu na uw verzoek direct 3 maanden uitstel. U hoeft hiervoor geen bewijzen mee te sturen. Alleen bij langer uitstel vraagt de Belastingdienst aanvullende informatie.

Heeft u betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis? Dan kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling. Dit uitstel van betaling is mogelijk voor inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen. 

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hiervoor volgt nog een nadere update op de site https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen van de Belastingdienst.

Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus – in tegenstelling tot eerdere berichtgeving - geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Hieronder leest u waarmee u rekening moet houden wanneer u bijzonder uitstel van betaling wilt aanvragen.

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u wanneer u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, u het uitstel kunt aanvragen.

U stuurt uw bief of het formulier inclusief de verklaring van derde en motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen

U kunt zelf een korte brief insturen of het standaard formulier van de Belastingdienst gebruikt. Dit kunt u hier downloaden.

Bijzonder uitstel van betaling en de 'schone verklaring', hoe zit dat?

Als een ondernemer gebruik maakt van de bijzondere uitstelregeling voor het betalen van loon- en omzetbelasting, welk gevolg heeft dat voor de verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid? Gebruikmaking van de uitstelregeling is voor de Belastingdienst geen reden om zogenoemde schone verklaringen te weigeren. Als een uitlener de Belastingdienst om een schone verklaring vraagt en die verklaring wordt niet afgegeven, dan heeft de Belastingdienst daarvoor een andere reden.

De verklaring betalingsgedrag heeft te maken met de inlenersaansprakelijkheidsregeling. De Belastingdienst kan de inlener aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze heffingen niet betaalt. Naast de inlener kan ook de doorlener aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt voor de hele keten van aannemers die gebruik hebben gemaakt van ingeleend personeel. De inlener en de doorlener kunnen het risico van hun aansprakelijkheid beperken door bijvoorbeeld een verklaring betalingsgedrag van hun uitlener te vragen. Er zijn twee soorten verklaringen betalingsgedrag: een schone verklaring (geen belastingschulden) en een voorbehoudverklaring (bij bijvoorbeeld een betalingsregeling).

 

Wat kan ik als ondernemer zelf doen?

 1. Verminder uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, deze verzoeken i.v.m. het coronavirus worden door de Belastingdienst ingewilligd.  
 2. Vraag uitstel van betaling aan voor nog verschuldigde omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting of inkomstenbelasting.
 3. Is echt sprake van zwaar weer, dan kan het handig zijn om ook betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u dat u bij een faillissement van de onderneming aansprakelijk kunt worden gesteld voor de loon- en omzetbelastingschulden van de onderneming.
 4. Vraag BTW terug als blijkt dat uw debiteuren u niet kunnen betalen.
 5. Pas op met inlenen van personeel, als degene waar u personeel van heeft ingehuurd de loonheffing niet zou betalen, kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
 6. Verwacht u over 2020 verlies te maken door het coronavirus, dan kunt u direct na afloop van dit jaar een verzoek tot voorlopige verliesverrekening indienen. U kunt uw verlies over 2020 dan verrekenen met de winst over 2019. Dit kan via een voorlopige carry back, u kunt dan 80% van het verlies verrekenen.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting?

U doet de aanvraag of wijziging met uw commerciële softwarepakket of laat dit door uw belastingconsulent doen.

Welke overige fiscale maatregelen zijn genomen?

 • Gunstige voorwaarden en garantstelling overheid door coronavirus
  Indien kleine tot middelgrote ondernemingen in de financiële problemen komen door het coronavirus, wil het kabinet garant staan voor de leningen van deze ondernemingen. Het Ministerie is aan het onderzoeken of de bestaande regeling Borgstelling BMKB, die bedoeld is om investeringen door kleine ondernemingen te stimuleren, kan worden opengesteld voor bedrijven die hun inkomsten zien teruglopen door het coronavirus.
 • Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen
  Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn.

Overmacht

Hieronder vindt een de veelgestelde vragen over overmacht tijdens de coronacrisis.

Levert het coronavirus overmacht op voor aannemers

De huidige situatie waarin de overheid nog geen maatregelen heeft uitgevaardigd waardoor uit te voeren werkzaamheden slechts beperkt of niet meer mogelijk zijn, geeft een aannemer geen reden om werkzaamheden uit te stellen of af te zeggen. Zo is de situatie dat de bouwplaats ligt in een regio of plaats waar veel besmettingsgevallen zijn geen reden om de werkzaamheden niet uit te voeren. Een beroep op overmacht is op deze grond niet mogelijk.

Dat zou mogelijk anders kunnen liggen in het geval waarin een aannemer gevolg geeft aan de aan bedrijven reeds gedane dringende oproep vanuit de overheid om medewerkers die verkoudheidsklachten hebben thuis te laten blijven, of indien sprake is van besmettingen van een groot deel van het uitvoerend of ingeleend personeel met het virus, waardoor er onvoldoende of geen capaciteit meer is om de werkzaamheden uit te voeren en dit ook niet met het aanwenden van redelijke alternatieven is op te lossen. Overmacht van een andere partij in de keten kan onder bepaalde omstandigheden ook overmacht van de aannemer opleveren.

Overmacht is voor de aannemer in ieder geval wel aan de orde indien het werk niet kan worden verricht omdat de bouwplaats in een door de overheid afgekondigd quarantainegebied komt te liggen. Degene die zich op overmacht beroept zal het beroep daarop moeten kunnen onderbouwen. Wel is het altijd zaak om de overeenkomsten per geval er op na te slaan, omdat hierin ook afwijkende bepalingen kunnen voorkomen waaruit anders kan volgen. Zie ook dit artikel.

Levert het coronavirus overmacht op voor opdrachtgevers?

De huidige situatie waarin de overheid nog geen maatregelen heeft uitgevaardigd waardoor het werken op een bouwplaats niet meer mogelijk is, geeft de opdrachtgever geen reden om het werk zonder gevolgen stil te leggen/te schorsen. Op basis van de gebruikelijk voorwaarden in de bouwsector heeft de opdrachtgever wel de bevoegdheid om de uitvoering van het werk te schorsen (zie bijvoorbeeld par. 14 UAV, par. 16 UAV-GC 2005, de Aedes modellen ‘Aanneming voor woningcorporaties 2016’, ‘Design & Build overeenkomst 2014’, ‘Design Build & Maintenance 2014’). De gevolgen daarvan komen in beginsel dan wel voor rekening van de opdrachtgever. Aannemer/ opdrachtnemer heeft in dat geval aanspraken richting de opdrachtgever, zowel in financieel opzicht als op verlening van de bouwtijd. U kunt hier voor de volgende standaardbrief gebruiken: Modelbrief aan opdrachtgever over stilleggen werk door coronacrisis.

Overmacht is voor de opdrachtgever wel aan de orde in de situatie waarin er niet meer gewerkt kan worden omdat de bouwplaats in een door de overheid afgekondigd quarantainegebied komt te liggen. Degene die zich op overmacht beroept zal het beroep daarop moeten kunnen onderbouwen. Wel is het altijd zaak om de overeenkomsten per geval er op na te slaan omdat hierin ook afwijkende bepalingen kunnen voorkomen waaruit anders kan volgen. Zie ook dit artikel.

Levert het coronavirus overmacht op voor leveranciers?

De huidige situatie waarin de overheid nog geen maatregelen heeft uitgevaardigd waardoor leveranties beperkt of niet meer mogelijk zijn, geeft een leverancier geen reden om leveringen uit te stellen of zelfs af te zeggen. Zo is de situatie dat de afleverplaats ligt in een regio of plaats waar veel besmettingsgevallen zijn geen reden om de leveringen niet te voeren. Een beroep op overmacht is op deze grond niet mogelijk. Dat zou mogelijk anders kunnen liggen indien een leverancier gevolg geeft aan de aan bedrijven reeds gedane dringende oproep vanuit de overheid om medewerkers die verkoudheidsklachten hebben thuis te laten blijven, of indien sprake is van besmettingen van personeel met het virus waardoor er onvoldoende of geen capaciteit meer is om in de leveringen te voorzien en deze capaciteit niet door redelijke alternatieven zijn op te lossen. Ook zou het anders kunnen liggen indien leveranciers die goederen importeren, worden geraakt door maatregelen van buitenlandse overheden, waardoor leveringen niet of niet tijdig meer kunnen plaatsvinden.

Overmacht is voor een leverancier in ieder geval wel aan de orde in de situatie waarin er niet geleverd kan worden omdat de afleverplaats in een door de overheid afgekondigd quarantainegebied komt te liggen en er geen alternatieven voor aflevering zijn anders dan de bouwplaats. Degene die zich op overmacht beroept zal het beroep daarop moeten kunnen onderbouwen. Wel is het altijd zaak om de overeenkomsten per geval er op na te slaan omdat hierin ook afwijkende bepalingen kunnen voorkomen waaruit anders kan volgen. Zie ook dit artikel.

Levert het coronavirus overmacht op voor onderaannemers?

De huidige situatie waarin de overheid nog geen maatregelen heeft uitgevaardigd waardoor uit te voeren werkzaamheden slechts beperkt of niet meer mogelijk zijn, geeft een onderaannemer geen reden om werkzaamheden uit te stellen of af te zeggen. Zo is de situatie dat de bouwplaats ligt in een regio of plaats waar veel besmettingsgevallen zijn geen reden om de werkzaamheden niet uit te voeren. Een beroep op overmacht is op deze grond niet mogelijk. Dat zou mogelijk anders kunnen liggen indien een onderaannemer gevolg geeft aan de aan bedrijven reeds gedane dringende oproep vanuit de overheid om medewerkers die verkoudheidsklachten hebben thuis te laten blijven, of indien sprake is van besmettingen van personeel met het virus, waardoor er onvoldoende of geen capaciteit meer is om de werkzaamheden uit te voeren en dit ook niet met het aanwenden van redelijke alternatieven is op te lossen.

Overmacht is voor een onderaannemer in ieder geval wel aan de orde indien het werk niet kan worden verricht omdat de bouwplaats in een door de overheid afgekondigd quarantainegebied komt te liggen. Degene die zich op overmacht beroept zal het beroep daarop moeten kunnen onderbouwen. Wel is het altijd zaak om de overeenkomsten per geval er op na te slaan omdat hierin ook afwijkende bepalingen kunnen voorkomen waaruit anders kan volgen. Zie ook dit artikel.

Hoe kan ik mijn opdrachtgever informeren over mogelijke vertraging?

Voor het informeren van de opdrachtgever over mogelijke vertraging in de bouwtijd kan deze voorbeeldbrief worden gebruikt. 

Hoe zit het als de opdrachtgever een lopend werk stillegt/schorst?

Indien het stilleggen/schorsen van het werk op eigen initiatief van de opdrachtgever plaatsheeft, en dus niet het gevolg is van een overheidsmaatregel, zullen de gevolgen voor de bouwtijd en de extra kosten die voor de aannemer ontstaan in beginsel binnen de risicosfeer van de opdrachtgever liggen. Uit de overeenkomst en algemene voorwaarden kan echter anders volgen. De omstandigheden van het geval zijn van belang. Wel dient u de opdrachtgever te berichten dat hij het werk heeft stilgelegd/geschorst. Dat kan middels deze voorbeeldbrief.

Wat als bouwplaats in een quarantainegebied ligt of bij een shutdown?

In principe levert dit overmacht op voor alle bij het werk betrokken ketenpartners. Wel dient het de voorkeur om alle betrokken ketenpartners te informeren. De inhoud van de overeenkomst zal wel van belang kunnen zijn voor de afwikkeling van de gevolgen daarvan. Zie ook dit artikel. 

Welke aandachtspunten zijn er voor lopende contracten met ketenpartners?

Meer globaal worden de aandachtpunten beschreven in dit artikel.

Ingehuurde buitenlandse arbeidskrachten vertrekken naar eigen land vóór de afronding van het werk. Wat moet ik doen?

In principe moeten deze arbeidskrachten de gemaakte contractsafspraken nakomen zolang dat kan. De gevolgen van het op eigen initiatief afreizen naar het land van herkomst en het daardoor niet meer nakomen van contracten komt voor risico van de betreffende arbeidskracht, in ieder geval zolang de werkzaamheden gewoon kunnen worden uitgevoerd. Dat kan anders zijn indien ofwel de aannemer het werk stillegt/schorst bijvoorbeeld omdat zijn opdrachtgever dat doet of dit het gevolg is van een overheidsmaatregel. Richting de opdrachtgever van de aannemer valt een ‘zonder noodzaak’ vertrekkende arbeidskracht naar verwachting binnen de risicosfeer van de aannemer. Het gaat om een enigszins vergelijkbare situatie met het geval van faillissement van de onderaannemer. Zie ook dit artikel. 

Opvang kinderen, calamiteitenverlof en vakantie

Hieronder vindt u vragen over de opvang van kinderen en calamiteitenverlof.

Hebben werkende ouders recht op calamiteitenverlof?

Werknemers zullen de opvang van hun kinderen in verband met de sluiting van school, of kinderopvang moeten gaan regelen. Lukt dat niet direct dan kan de werknemer, als het noodzakelijk is voor de opvang van zijn kind(eren), calamiteitenverlof opnemen. Tijdens het calamiteitenverlof wordt het loon doorbetaald.

Valt calamiteitenverlof onder de 3 dagen kort verzuim (art. 38 bouw-cao)?

De calamiteitenverlof valt niet onder de 3 dagen kort verzuim. Het is een andere calamiteit dan genoemd in artikel 38 lid 1. Het is en calamiteit die valt onder artikel 38 lid 4. De werkgever dient dit derhalve door te betalen.

Hoe lang is er recht op calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof is alleen bedoeld om bij plotseling opkomende situaties de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Het kan hooguit enkele dagen duren. Het biedt dus geen oplossing voor de gehele periode waarin scholen en kinderopvang gesloten moeten blijven. Daar is ook geen andere wettelijk voorziening voor.

Hoe om te gaan met het situatie na het calamiteitenverlof?

Hoewel de opvang van de kinderen primair een zaak van de ouders is, vragen wij werkgevers in deze uitzonderlijke situatie ook begrip te hebben voor de werknemers die er niet in slagen om de opvang (volledig) te regelen. Van werknemers mag verwacht worden dat zij er alles aan doen om opvang te regelen voor die kinderen waarvoor opvang noodzakelijk is, dat wil zeggen voor kinderen die op de crèche of basisschool zitten. In diverse sectoren kunnen er oplossingen gevonden worden door werk en opvang te combineren of te werken op verschoven tijden.

Indien er geen alternatieven voor opvang voorhanden zijn, is voor de hand liggend dat beide partners als zij beide werken de opvang zoveel mogelijk gelijk over elkaar verdelen.

Wat zijn praktische mogelijkheden als opvang niet geregeld kan worden?

Als werknemers er niet in slagen om opvang te regelen voor alle dagen waarop zij normaliter werken, zijn er verschillende mogelijkheden. Hierbij kan ook meespelen in hoeverre de onderneming zelf getroffen is door de corona-crisis en wat de financiële mogelijkheden van de onderneming zijn. Er zal dus altijd sprake zijn van maatwerk en het is uiteindelijk aan werkgever en werknemer om dit samen op te lossen. Enkele mogelijkheden:

 • De werkgever betaalt het loon volledig door, maar de werknemer neemt voor een gedeelte van het verzuim, vakantie- of roostervrije dagen op. Ook kan de werknemer dagen uit zijn individueel budget opnemen (TSF-dagen). Ook compensatie voor overwerk zou gebruikt kunnen worden. Verder kunnen ook eventueel opgebouwde spaaruren worden ingezet (artikel 28).
 • De werkgever betaalt, analoog aan het kortdurend zorgverlof, tijdens het verzuim 70% van het loon door. Dit zonder de beperking in duur van het kortdurend zorgverlof (2 weken)
 • Voor zover er in de onderneming sprake is van werktijdverkorting (wtv) wordt de werktijdverkorting en de tijd nodig voor opvang zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd.

Werknemer trekt goedgekeurde vakantieaanvraag in: moet ik instemmen?

Nee, dit hoeft niet. De mogelijkheid van het intrekken van vastgestelde vakantie door de werknemer is in de wet niet geregeld. Daarom is het niet mogelijk voor de werknemer om een reeds vastgestelde vakantie eenzijdig in te trekken. Het staat u als werkgever natuurlijk wel vrij om een verzoek van de werknemer om de vakantie in te trekken wel te honoreren. Het advies is om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Wij hebben geen collectieve zomersluiting, mag ik die alsnog vaststellen?

Nee, dit mag niet. Een collectieve zomersluiting dient op 1 december van het voorafgaande jaar te zijn medegedeeld aan de werknemer.

Mag ik afspraken maken met werknemer over de periode waarin het opnemen van vakantie mogelijk is?

Ja, dat mag maar u kunt de werknemer niet verplichten om in een bepaalde periode te gaan.

Op de bouwplaats (of werkplek) en de 1,5 meter-regel

Hieronder vindt u vragen over het werken op de bouwplaats of op de werkplek van de opdrachtgever.

Er zijn veel mensen aan het werk op een bouwplaats. Hoe ga ik hiermee om?

In principe kunnen bouwplaatsen openblijven en kan er doorgewerkt worden. Bouwplaatsen in de openlucht vormen een verminderde kans op besmetting en de volgende aandachtspunten moeten in acht worden genomen:

 • Hygiëneregels moeten goed nageleefd worden, groepen tijdens schaft splitsen, extra schoonmaken van toiletten, deurklinken etc.
 • Werknemers zo veel mogelijk met eigen vervoer naar de bouwplaats laten gaan
 • De werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties laten werken
 • Contacten met externe zo veel als mogelijk beperken. Afspraken hierover maken met leveranciers en onderaannemers. Bijvoorbeeld leveranties buiten de bouwplaats te laten plaatsvinden en onderaannemers in eigen bus laten schaften.
 • Elkaar (streng) aanspreken op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag.
 • Bij twijfel of grote onrust bij medewerkers de GGD inschakelen voor advies over voortzetten werkzaamheden
 • Advies GGD opvolgen.
 • Houd zoveel mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar.

Hoe ga ik om met werknemers die bij particulieren thuis werk verrichten?

Als werkgever ben je verplicht om ervoor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken in een veilige omgeving. Om ervoor te zorgen dat werknemers die bij particulieren thuis werken, dit ook zo veilig mogelijk kunnen doen, zijn de volgende tips van belang;

 • Plan een toolboxmeeting (eventueel online) waarin je aan de werknemers aangeeft welke voorzorgsmaatregelen door het RIVM zijn voorgesteld om zo veilig mogelijk te kunnen werken, en bespreek met hen het beleid dat jullie hanteren;
 • Stuur een dag voorafgaand aan de werkzaamheden een mail naar de klant waarin je vraagt of het verantwoord is dat de afspraak doorgaat. Als de klant niet tijdig reageert is het verstandig om even na te bellen. De klant is niet verplicht om aan te geven of hij/zij klachten ervaart, maar dient wel aan te geven of het verstandig is om de afspraak door te laten gaan;
 • Informeer je werknemers dat ze vrij zijn om naar huis te gaan op het moment dat ze toch tegen situaties aanlopen waarin ze zich onveilig voelen. Bijvoorbeeld als een klant hoestend en niezend de deur opendoet. De werknemer geeft dan aan de klant aan dat hij het i.v.m. het risico op besmetting met corona niet verstandig vindt om naar binnen te gaan en geeft dit ook door aan zijn leidinggevende of planner.

Kunnen werknemers nog samen in een busje naar de bouwplaats

Bij het samenreizen is de geadviseerde afstand van 1,5 meter niet te handhaven. De volgende stappen dienen gevolgd te worden:

 • Is het nodig het werk met meerdere personen te doen? Zo nee, doe het werk dan alleen.
 • Indien het werk met meerdere medewerkers gedaan moet worden: kan eenieder met eigen vervoer komen? Zo ja, dan is het nodig dat dit georganiseerd wordt.
 • Alleen als het écht noodzakelijk is dat een autorit gedeeld wordt door meerdere personen is dit acceptabel. Het volgende is van toepassing:
  • zorg voor extra ventilatie in de auto (raampje open bij lekker weer of hogere stand van ventilatiesysteem en vermijd de recirculatie stand!)
  • gebruik allemaal een mondmasker (chirurgisch masker of FFP1 masker, voor zover verkrijgbaar)
  • zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes
  • ga iedere keer op dezelfde plek zitten in de auto
  • houd onderling zoveel mogelijk afstand in de auto, bij in- en uitstappen, etc.

Mag ik met meerdere collega's aan het werk?

Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Neem de volgende aandachtspunten in acht:

  • Ga niet naar het werk bij hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts.
  • Indien op een klus op korte afstand van elkaar gewerkt moet worden, overleg dan met de opdrachtgever om dit op te lossen.
  • Dichtbij elkaar werken is alleen acceptabel als het voor het werk echt nodig is en maar kort duurt. Werk per keer niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van elkaar.
  • Werk zoveel mogelijk in vaste koppels/teams, zodat men niet iedere dag met andere collega’s werkt.
  • Ga in de pauzes op minimaal 1,5 meter van elkaar zitten.
  • Maak regelmatig de gezamenlijk gebruikte apparatuur schoon en desinfecteer met 70% isopropylalcohol doekjes als de apparatuur hier tegen kan.
  • Zorg voor voldoende water, zeep en papieren handdoekjes. Was de handen meerdere keren per dag en sowieso voor en na iedere klus. Indien er geen voldoende water is, ontsmet de handen dan met desinfecterende handgel

Er zijn veel mensen aan het werk op een project. Hoe ga ik hiermee om?

In principe kunnen projecten openblijven en kan er doorgewerkt worden. Neem de volgende aandachtspunten in acht:

 • Maak samen met de verschillende partijen afspraken over wat iedereen moet doen om de kans op het overdragen van corona zo laag mogelijk te houden.
 • Ga niet naar het werk bij hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts.
 • Leef de hygiëneregels goed na: minimaal dagelijkse schoonmaak van toiletten, deurklinken en gezamenlijk gebruikte apparatuur is noodzakelijk. Desinfecteer gezamenlijk gebruikte apparatuur regelmatig met 70% isopropylalcohol doekjes als de apparatuur hiertegen kan. Instrueer medewerker het eigen gezicht zo weinig mogelijk aan te raken. Zorg voor voldoende water, zeep en papieren handdoekjes. Was de handen meerdere keren per dag.
 • Splits groepen tijdens de pauzes, ga niet dicht naast elkaar zitten.
 • Laat werknemers zo veel mogelijk met eigen vervoer naar de bouwplaats gaan.
 • Laat de werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties werken, zodat men niet telkens met anderen in contact komt.
 • Beperk contacten met externen zo veel als mogelijk. Maak hier afspraken over met leveranciers en bouwpartners. Bijvoorbeeld leveringen buiten de bouwplaats laten plaatsvinden, telefonisch overleg voeren of aangepaste werktijden aanhouden.
 • Spreek elkaar aan op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag, zoals naar het project komen met verkoudheidsklachten. Meld deze situaties daarna direct bij de leidinggevende en zoek naar een oplossing. Als het niet lukt om hier serieus mee om te gaan: overweeg dan om de medewerkers tijdelijk van het project te halen.
 • Schakel bij twijfel of grote onrust bij medewerkers de arbodienst of bedrijfsarts in voor advies over voortzetten werkzaamheden.
 • Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 • Indien op een klus op korte afstand van elkaar gewerkt moet worden, overleg dan met de opdrachtgever om dit op te lossen.
 • Dichtbij elkaar werken is acceptabel als het voor het werk echt nodig is en maar kort duurt. Werk in ieder geval per keer niet langer dan 5 minuten per keer binnen 1,5 meter van elkaar.
 • Beschermende handschoenen zijn over het algemeen niet nodig. Nadeel van handschoenen is dat men (vooral als de handschoenen lang worden gedragen en het een gewoonte is) alsnog allerlei oppervlakken en het gezicht gaat aanraken. Bij korte werkzaamheden met extra risico’s (bijvoorbeeld wanneer men spullen aan elkaar moet doorgeven), kunnen wegwerphandschoenen waar het virus niet doorheen komt wel hulp bieden. Raak tijdens dit werk het gezicht niet aan. Veel handen wassen blijft noodzakelijk.

Gezondheid en hygiëne

Hieronder vindt u veelgestelde vragen rond gezondheid en hygiëne bij corona.

Is er voorlichtingsmateriaal over RIVM-richtlijnen voor op de bouwplaats?

De Rijksoverheid heeft een uitgebreide set communicatiemiddelen gemaakt waarin de richtlijnen van het RIVM worden uitgelegd en waarop praktische aanwijzingen staan hoe de verspreiding van het coronavirus voorkomen kan worden. Via deze link kunt u de campagnemiddelen als posters, flyers en uitingen voor op de sociale media downloaden. Ook is er materiaal beschikbaar voor laaggeletterden. Mist u nog iets? Laat het ons weten! Bij voldoende vraag zal Bouwend Nederland kijken of ze eigen materiaal kan ontwikkelen.

Hoe kan ik de kans op besmetting met het coronavirus verkleinen?

 • Houd zoveel mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Beperk contact met andere mensen
 • Als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis of probeer je werktijden te verspreiden.
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Wat kun je doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn eenvoudig. Deze maatregelen, ook wel hand- en hoesthygiëne genoemd, gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

 • Was je handen regelmatig met zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Houd de website van het RIVM in de gaten voor verdere informatie hierover.

Welke maatregelen kan ik nemen om werknemers te beschermen?

Het RIVM geeft vooralsnog aan dat mensen die verkouden zijn of longklachten hebben zich geen zorgen hoeven te maken dat ze het coronavirus hebben. Dit tenzij ze recent in gebieden zijn geweest waar het virus zich al verspreid heeft, of ze de afgelopen twee weken contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus en ziekteverschijnselen hebben. Er is sprake van ziekteverschijnselen bij koorts (meer dan 38 graden), hoesten of benauwdheid. In dat geval moeten ze telefonisch contact opnemen met hun huisarts of de lokale GGD. De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

Het RIVM adviseert mensen die mogelijk besmet kunnen zijn geraakt met het coronavirus om thuis te blijven en uit te zieken. Het gaat om twee groepen mensen:

 • Huisgenoten van patiënten met COVID-19;
 • Mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en die verkoudheidsklachten of koorts hebben.

Voorzieningen op de werkvloer
Speciale voorzieningen op de werkvloer in verband met het virus zijn vooralsnog niet nodig. Het RIVM geeft aan dat de belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het virus te voorkomen heel simpel zijn. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Was je handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen (sinds maandag 9 maart).

NB: Het verstrekken van mondkapjes heeft geen enkele zin. De simpele papieren mondkapjes, zoals die bijvoorbeeld in China gebruikt worden, beschermen niet.

Wat moet je doen als je mogelijk geïnfecteerd bent?

Neem telefonisch of per mail contact met je huisarts of huisartsenpost. Ga niet naar de huisarts of huisartsenpost toe. Je kunt dan anderen die daar aanwezig zijn besmetten. De huisarts stelt aan de hand van een aantal vragen vast wat er aan de hand is en vertelt wat je eventueel moet doen. Meer weten over het coronavirus? Bekijk het overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden op de website van het RIVM.

Hoe zorg ik ervoor hoe mijn werknemers gezond thuiswerken?

Het is voor veel mensen wennen om ineens vanuit huis te moeten werken. Zo kan het lastig zijn om een geschikte werkplek thuis te creëren, die vaak ook nog gedeeld wordt met een partner of kinderen die ook aandacht willen. Bekijk de onderstaande tips die je helpen om op een prettige en gezonde manier thuis te werken.

Zorg voor een gezonde werkomgeving

 • Probeer rust te creëren
  Zoek een plek waar je weinig afleiding hebt. Niet alleen voor de volle concentratie, maar ook om het geluid letterlijk te beperken.
 • Zorg voor voldoende beweging
  Een hele dag zitten aan een bureau of keukentafel is niet goed voor onze gezondheid. Zorg daarom voor fysieke beweging tussen je werk door.
 • Pas je werk aan
  Maak gebruik van de flexibiliteit die je nu hebt en zorg voor een werkritme dat bij jou en jouw huidige situatie past.
 • Blijf in verbinding met elkaar
  • Ook al ben je nu niet fysiek bij collega’s, het is juist nu van belang om in verbinding met elkaar te blijven. Pak eens wat vaker de telefoon (als de omgeving het toelaat) en bel een collega op in plaats van een mail te sturen.
  • Plan met je team een paar momenten per week voor een telefonische vergadering waarbij je kunt delen wat er speelt en tips kunt uitwisselen.
  • Plan een dagelijks virtueel koffiekwartiertje in.
 • Andere tips
  • Zorg, binnen de mogelijkheden die je thuis hebt, voor een goede werkplek, met een goed bureau, goede stoel en goede monitor.
  • Handel je telefoontjes, als het kan, lopend af. Zo word je niet afgeleid door e-mails of andere stukken en kom je even van je stoel af.
  • Ga tijdens de lunch naar buiten voor een wandeling.
  • Laat gesprekken niet langer dan 45 minuten duren. Zo blijf je scherp en heb je de mogelijkheid om na elk overleg even te bewegen, iets te drinken te halen, en weer op tijd klaar te zitten voor de volgende afspraak.

Richt je werkplek goed in: arbo-richtlijnen voor thuiswerken

Omdat niet iedereen thuis een ingerichte kantoorwerkplek heeft, bestaat er bij veelvuldig thuiswerken een risico op klachten van met name de nek-/schouderregio (CANS, voorheen RSI). Bijvoorbeeld doordat je met een laptop aan de eettafel gaat zitten. Hierbij ontbreekt vaak steun voor de armen of moet je je schouders optrekken omdat de stoel te laag is ten opzichte van de tafel.

Om zo gezond en duurzaam mogelijk thuis te werken, wordt aangeraden de volgende tips te volgen:

 • Indien je veel moet bellen, gebruik dan bij voorkeur oortjes/koptelefoon of de speakerfunctie zodat je je handen vrij hebt.
 • Heb je een thuis een kantoorwerkplek? Gebruik deze dan zoals je dit op kantoor ook gewend bent.
 • Heb je een kantoorstoel bij een eettafel staan?
 • Stel de armsteunen van de stoel dan in voor een goede, ontspannen steun van de armen.
 • Plaats de stoelzitting vervolgens hoger, zodat de armsteunen op dezelfde hoogte staan als het tafelblad.
 • Zet iets onder de voeten zodat de bovenbenen horizontaal gesteund worden op de stoel.
 • Heb je bovenstaande niet? Probeer dan de stoel eventueel wat te verhogen, zodat je de schouders niet te veel hoeft op te trekken als de onderarmen op tafel liggen.
 • Steun de armen goed op tafel met het toetsenbord iets verder weg, maar houd de rug recht en voorkom voorover hangen.
 • Wissel zitten aan de tafel ieder half uur af met rondlopen, bewegen of het doen van oefeningen. Loop bijvoorbeeld rond als je telefoneert. Gebruik eventueel pauzesoftware, zoals Workrave, om je eraan te herinneren dat het tijd is om te bewegen.
 • Ga regelmatig een half uur met de laptop op schoot op de bank of fauteuil zitten. Leg eventueel een kussen onder de ellebogen als steun.
 • Gebruik, indien mogelijk, aan tafel een apart toetsenbord en plaats de laptop op een verhoging (bijvoorbeeld een stapel boeken), zodat de bovenrand van het scherm iets onder ooghoogte komt.
 • Wees bij het werken op de laptop, zonder apart toetsenbord, extra alert op het ontspannen van je schouder- en nekspieren en beweeg extra, zodat de spieren goed doorbloed blijven.
 • Stel, indien je een aparte monitor gebruikt, deze in op bovengenoemde hoogte.
 • Ga bij voorkeur op een plek zitten met het raam aan de zijkant of achter je. Het is extra vermoeiend om richting het daglicht te kijken.

 

 

Verzekeringen

Hieronder vindt u vragen over de verzuimverzekering en de zorgverzekering in relatie tot corona.

Hoe zit het met Corona en de verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering vergoed (een deel van) de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van de werknemer. Dit betekent dat er enkel een vergoeding plaats vindt indien een werknemer ook daadwerkelijk ziek is. Indien een werknemer niet zelf ziek is, maar verplicht thuis werkt, of thuis is vanwege een ziek gezinslid, is er geen vergoeding vanuit de verzuimverzekering.
Daarnaast kennen de meeste verzuimverzekeringen wachtdagen (uw eigen risicoperiode van meestal twee weken). Corona leidt in de meeste gevallen tot kortdurend verzuim. Voor die gevallen dat het ziekteverzuim langer duurt treedt de verzekering in werking. Bij nieuwe ziekmeldingen kijken verzekeraars kritisch naar de oorzaak van de melding en of er ook daadwerkelijk sprake is van ziekteverzuim. Ditzelfde geldt ook voor aanvullende verzuimmelding bij deelherstel van zieke werknemers.

Biedt mijn zorgverzekering dekking bij het Coronavirus?

De zorgkosten voor het behandelen van het coronavirus worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de meeste zorgkosten, zoals ziekenhuiszorg en laboratoriumonderzoek en de test via de GGD of uw huisarts, geldt wel het eigen risico.

Modelbrieven en coronaclausules

Hieronder vindt u de modelbrieven van Bouwend Nederland voor tijdens de coronacrisis.

Waar vind ik de 4 coronaclausules voor in aanbestedingen en contracten?

Bouwend Nederland biedt bedrijven in de bouw en infra vier clausules voor in aanbestedingen, contracten en offertes in crisistijd. Het gaat om een clausule die van belang is bij het inschrijven op een werk (clausule 2), dan wel in het geval een bedrijf een contract sluit met een opdrachtgever (clausule 1), of met een onderaannemer of leverancier (clausule 4). Ten slotte is er een clausule voor het geval een bedrijf in het kader van een lopende overeenkomst een offerte te doen voor het verrichten van meer werk (clausule 3). De tekst van iedere clausule is voor een specifieke situatie geschreven. Het is dus van belang dat bedrijven de juiste clausule gebruiken. De benaming geeft aan voor welk geval de clausule bedoeld is. Iedere clausule is voorzien van een toelichting.

Klik hier voor de vier clausules die voor in aanbestedingen en contracten in crisistijd (Word-document).

Waar vind ik de modelbrief met oproep voor private opdrachtgevers?

Bouwend Nederland heeft een brief gemaakt voor leden om te sturen naar private opdrachtgevers. In deze brief staat een oproep aan hen om samen veilig door te werken en de gevolgen van deze crisis zoveel als mogelijk te beperken. Bouwend Nederland nodigt lidbedrijven uit om deze brief te personaliseren en te versturen naar al jullie private opdrachtgevers.

Klik hier voor de brief (Word-document) die u kunt gebruiken om private opdrachtgevers aan te schrijven.

Waar download ik de modelbrief aan opdrachtgevers over stilleggen werk?

Bouwend Nederland biedt leden een brief waarmee opdrachtgevers geïnformeerd kunnen worden over het stilleggen van een werk als gevolg van de coronacrisis. Klik hier voor de Modelbrief aan opdrachtgever over stilleggen werk door coronacrisis

Waar download ik de modelbrief aan opdrachtgevers over vertraging?

Bouwend Nederland biedt leden een modelbrief waarmee leden opdrachtgevers kunnen informeren over eventuele vertragingen in de uitvoering van het werk. Modelbrief aan opdrachtgever over vertraging werk door coronavirus.

           

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook nog terecht op de website van de AWVN, de website van VNO-NCW en het coronaloket van de KvK met informatie voor werkgevers, en de website van het RIVM voor de actuele situatie van de coronacrisis in ons land. Ook helpen onze medewerkers van Bouwend Nederland Advies u graag verder. Wel willen we uw begrip vragen voor de minder goede bereikbaarheid van Bouwend Nederland (zie hieronder).

Naar boven

Bereikbaarheid BNL Advies en het Aanbestedingsinstituut

In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt Bouwend Nederland uiteraard bij om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Om die reden heeft Bouwend Nederland besloten om alle medewerkers thuis aan het werk te laten gaan. Ook zijn alle bijeenkomsten tot 6 april 2020 geannuleerd. Tegelijkertijd voelen we als vereniging ook de verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk bij te dragen aan úw continuïteit. Daarom blijft onze dienstverlening beschikbaar. Dit betekent dat onze adviseurs vanaf 13 maart 2020 zoveel mogelijk vanuit huis werken en beschikbaar zijn voor advisering. U kunt hen bereiken op 079 325 22 50. Ook in deze onzekere tijden kunt u op onze adviseurs rekenen voor advies en ondersteuning.

Cao en arbeids- en sociaalrecht Mobiele nummer Niet bereikbaar
Gerard Werkhoven 06 15 64 53 41  
Petra Droogh 06 83 52 27 70 maandag en woensdag
Ilona Benning 06 11 26 61 08 werkdagen vanaf 14.30
Ploni Smit 06 29 50 77 84 maandag en vrijdag
     
Alja Vos (Regio Noord) 06 20 43 53 58 woensdagmiddag en vrijdag
Mayra Schoolen (Regio Oost) 06 27 56 92 64 woensdag
Lenneke Neef (Regio Randstad Noord) 06 12 86 93 47  
Yvonne Hiddink (Regio Randstad Zuid) 06 10 92 64 51   
Yvonne van Zijl (Regio Zuid) 06 10 79 63 48  
E-mail: advies@bouwendnederland.nl  
     
Bouwrecht Mobiele nummer Niet bereikbaar
Jean Luc-Verbunt 06 29 17 46 09 maandag- en donderdagmiddag
Marc Theuns 06 83 17 85 77  
Peter Vermeij 06 20 30 26 22  
E-mail:  advies@bouwendnederland.nl  
     
Aanbestedingsinstituut Mobiele nummer Niet bereikbaar
Jos van Alphen 06 10 55 46 51  
Lidewij de Ruijter 06 83 52 55 98 woensdag
E-mail:  advies@bouwendnederland.nl  

Naar boven

Coronaupdates van Bouwend Nederland

Klik op de afbeelding om te openen.

 Corona-update - extra editie - 30 maart 2020 Corona-update - extra editie - 27 maart 2020

Corona-update #10 - 27 maart 2020 Corona-update #9 - 26 maart 2020

Corona-update #8 - 25 maart 2020 Corona-update #7 - 24 maart 2020

Corona-update #6- 23 maart 2020 Corona-update #5- 20 maart 2020
Corona-update #4- 19 maart 2020 Corona-update #3- 18 maart 2020Corona-update #2 - 17 maart 2020 Corona-update #1 - 16 maart 2020

Naar boven