• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Monitor Bouwketen najaar 2019: Bouw- en installatiebranche zuchten onder stikstofcrisis

Monitor Bouwketen najaar 2019: Bouw- en installatiebranche zuchten onder stikstofcrisis

donderdag 5 maart 2020
Afbeelding Monitor Bouwketen najaar 2019: Bouw- en installatiebranche zuchten onder stikstofcrisis

De stikstofcrisis raakt de installatiebranche, bouwers en architectenbureaus hard. De werkvoorraad daalde in het najaar van 2019 ten opzichte van het voorjaar weliswaar slechts met 0,1 maand en kwam gemiddeld uit op 8,4 maanden. De vooruitzichten voor de langere termijn zijn een stuk slechter. Meer dan de helft van de bedrijven verwacht dat een aanzienlijk deel van de omzet in gevaar komt door de stikstofproblematiek. Dat blijkt uit de Monitor Bouwketen die het Economisch Instituut voor de Bouw heeft uitgevoerd in opdracht van Techniek Nederland, Bouwend Nederland en de BNA.

Dat blijkt uit de Monitor Bouwketen najaar 2019 die het Economisch Instituut voor de Bouw heeft uitgevoerd in opdracht van Techniek Nederland, Bouwend Nederland en de BNA.

Pessimisme in woning- en utiliteitsbouw

Dat blijkt uit de Monitor Bouwketen die het Economisch Instituut voor de Bouw heeft uitgevoerd in opdracht van Techniek Nederland, Bouwend Nederland en de BNA. Bedrijven die actief zijn in de woning- en utiliteitsbouw (b&u-sector) zijn het meest somber over de omzetontwikkeling. Eén op de vijf bedrijven in deze sector verwacht dat de stikstofcrisis dit jaar gevolgen zal hebben voor 40% van de omzet. De helft van de b&u-bedrijven denkt dat de stikstofproblematiek een negatief effect zal hebben op 20% van de omzet. Ook een ruime meerderheid van de installatiebedrijven, architectenbureaus en gww-bedrijven verwachten dat een vijfde deel van hun omzet geraakt zal worden door de stikstofcrisis. De meeste bedrijven in de bouwketen verwachten een verslechtering van de omzet in de loop van dit jaar. Van de installatiebedrijven, architectenbureaus en b&u-bedrijven rekent ruim de helft op een negatieve omzetontwikkeling als gevolg van de stikstofcrisis.

Rem op orderportefeuille en werkgelegenheid

Alle schakels van de bouwketen hebben in 2019 een stijging van de omzet gezien. Voor 2020 zijn de verwachtingen minder positief. Bij installatiebedrijven nam de werkvoorraad toe, maar bouwbedrijven en architectenbureaus zagen de werkvoorraad relatief sterk dalen. De verwachte ontwikkeling van omzet en werkgelegenheid hangt hiermee samen. In alle bouwschakels verslechtert het sentiment over de personeelsverwachting ten opzichte van een half jaar geleden.  

Bouwvergunningen bottleneck

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof treft vooral de nieuwe vergunningen en de toekomstige productie. De ondervraagde bedrijven zien de vertraging van de vergunningverlening als de belangrijkste oorzaak van de verwachte omzetdaling. Omdat het uitblijven van nieuwe vergunningen vertraagd doorwerkt in de productie, zijn de effecten tot nu toe relatief beperkt geweest. De bouwketen verwacht dat de gevolgen dit jaar zichtbaar zullen worden in de productie.

Conjunctuur per sector:

  • Architectenbureaus – De gemiddelde orderportefeuille van nieuwe opdrachten aan architecten is ten opzichte van de voorjaarsmeting met 0,7 maand gedaald tot 4,7 maanden werk. Per saldo verwachten evenveel bureaus een toename als een afname van de omzet. Architectenbureaus verwachten gemiddeld dat de personeelsomvang niet verandert.

  • Bouwbedrijven – De werkvoorraad ligt een halve maand lager dan een half jaar geleden en komt uit op 9,4 maanden werk, Dat is 0,1 maand hoger dan een half jaar geleden. Ongeveer 25% van de bouwbedrijven verwacht een toename van de omzet, terwijl ongeveer 20% van de bedrijven een afname verwacht. Per saldo verwacht ongeveer 2% van de bedrijven een afname van de personeelsomvang.
  • Installatiebedrijven – De werkvoorraad bij de installateurs is ten opzichte van de voorjaarsmeting met 0,2 maand gestegen tot 7,8 maanden werk. Per saldo verwacht ongeveer 40% van de installatiebedrijven dat de omzet en werkgelegenheid gaat toenemen. Hiermee liggen de verwachtingen van installateurs op een historisch hoog niveau.