Verontreinigde bodem

vrijdag 8 mei 2020
Afbeelding Verontreinigde bodem

Richtlijn asbest in puinhoudende bodem bij tijdelijke uitplaatsing

Richtlijn risicogestuurd werken

De richtlijn voor risicogestuurd werken bij tijdelijk uitplaatsen (zonder afvoer van grond) met betrekking tot asbest in puinhoudende bodem is alleen van toepassing op werkzaamheden in de bodem waarbij sprake is van tijdelijke uitname en terugplaatsen van grond, zonder dat daarbij sprake is van afvoer van grond. De richtlijn gaat over de scope van het vooronderzoek en geeft handvatten voor het (onverwacht) aantreffen van puin of asbestverdacht materiaal tijdens het werk. De richtlijn is bedoeld voor opdrachtgevers, adviseurs, veiligheidskundigen, uitvoerende organisaties en bevoegde overheden. Uitgangspunt van de richtlijn is dat voorafgaand aan het graven ten minste een vooronderzoek is uitgevoerd volgens NEN5725 en daaruit geen verdenking op het voorkomen van asbest is op basis van historisch gebruik of eerder aan getroffen (mogelijk) asbesthoudend materiaal. De richtlijn geeft nadere invulling aan de risicogestuurde werkwijze uit de CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ bij het onverwacht tijdens het werk in de bodem aantreffen van puin en/of asbestverdacht materiaal.

De richtlijn heeft niet de status van regelgeving, maar dient ter nadere invulling en uitleg van CROW-publicatie 400, NEN5725 en de Wet bodembescherming.

Lees hier het hele artikel op de site van Bodemplus.

Stelling

Als bedrijf hebben wij wekelijks gedoe rondom het onderwerp verontreinigde bodem en wil hier graag met anderen eens van gedachten over wisselen!

Neem contact op met Yvonne de Rijck als je je hier in herkent, of over in gesprek wilt gaan.