• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Brancheorganisaties vragen minister Koolmees om Deel- en Omscholings-NOW

Brancheorganisaties vragen minister Koolmees om Deel- en Omscholings-NOW

Afbeelding Brancheorganisaties vragen minister Koolmees om Deel- en Omscholings-NOW
vrijdag 15 mei 2020

Een grote coalitie van brancheorganisaties pleit voor de invoering van een ‘Deel- en Omscholings-NOW’. Onder meer Bouwend Nederland, Techniek Nederland, FME en Aannemersfederatie Nederland (AFNL) verstuurden op 14 mei een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin vragen zij om aangepaste NOW-regelingen vanaf 1 september voor bedrijven in de infra, bouw, techniek, industrie en ontwerpbranche. De nieuwe regelingen moeten werknemers in staat stellen om de tijd die ze niet kunnen werken te besteden aan bijscholing (Deel-NOW) of omscholing (Omscholings-NOW).

Aanvulling op de huidige NOW

De huidige NOW-regelingen zorgen ervoor dat werkgevers een deel van de loonkosten vergoed krijgen voor werknemers waarvoor nu minder of geen werk is. Met de Deel- en Omscholings-NOW willen de werkgevers er daarnaast voor zorgen dat zij met behulp van bijscholing en omscholing technische vakmensen kunnen behouden en nieuwe vakmensen uit krimpsectoren kunnen aantrekken. 

Sterke vraaguitval na de zomer

De brancheorganisaties voor de infra, bouw, techniek, industrie en ontwerpbranche verwachten de echte klap van de crisis pas na de zomervakantie. “De huidige coronacrisis en de nog steeds actuele stikstof- en PFAS-problematiek zal in 2020 en 2021 leiden tot een terugval in de bouwproductie,” benadrukt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “Hierdoor komt de bouwarbeidsmarkt na een lange periode van oplopende werkgelegenheidsgroei, nu eerst in een krimpscenario, maar vervolgens weer in een scenario waarbij mensen hard nodig zijn. Immers het enorme woningtekort van 315.000 huizen loopt op en de klimaatdoelen en de vervangings- en onderhoudsopgave aan wegen en bruggen blijven op termijn.

Werknemer staat voorop

De Deel- en Omscholings-NOW is bedoeld om werknemers te behouden voor de verschillende sectoren. Daarnaast willen de werkgevers de instroom bevorderen vanuit branches met een minder gunstig arbeidsmarktperspectief. “Voor de uitvoerende bouw moeten in de periode 2020-2024 nog 44.000 arbeidskrachten de uitvoerende bouw instromen,” zegt Verhagen. “Bouwend Nederland zet zich dan ook volop in om zoveel mogelijk te streven naar behoud en instroom van vakkrachten. Na de coronacrisis hebben al deze mensen weer heel hard nodig.”

Deel-NOW

Bedrijven die te maken krijgen met forse vraaguitval ontvangen in deze periode een gedeeltelijke loonkostenvergoeding voor werknemers voor wie zij tijdelijk minder werk hebben. De werkgever stimuleert de werknemers de tijd te benutten die zij niet werken voor bijscholing of een vakopleiding. De deel-NOW zou moeten regelen dat ook de overheid bijdraagt aan de bijscholing.

Omscholings-NOW

Een Omscholings-NOW kan werknemers in bedrijfstakken met een minder gunstig toekomstperspectief de mogelijkheid bieden om zich te kwalificeren voor een baan in een meer kansrijke sector. Omscholing kan ook binnen de sector bijvoorbeeld van timmerman naar werkvoorbereider. In de infra, bouw, techniek, industrie en ontwerpbranche zijn de vooruitzichten voor ná de coronacrisis namelijk onverminderd positief. Bedrijven in deze sectoren zijn onmisbaar om de gebouwde omgeving en de infra te verduurzamen, de woningnood te verminderen, waterveiligheid te borgen, innovatieve apparatuur te ontwikkelen en de digitalisering te bevorderen. Naar verwachting zal hier binnen afzienbare tijd opnieuw een tekort ontstaan aan (technische) vakmensen. De Omscholings-NOW kan daarin voorzien.

Brede steun voor de voorstellen

Een groot aantal brancheorganisaties ondersteunt het voorstel aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Behalve Bouwend Nederland, Techniek Nederland, , FME en Aannemersfederatie Nederland zijn dat Nederlandse Vereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), Koninklijke OnderhoudNL, Cumela, Vereniging van Waterbouwers, GeoBusiness Nederland, Federatie Technologiebranches (FHI), NVKL en Branchevereniging Nederlandse architectenbureaus (BNA). Deze branches vertegenwoordigen in totaal ruim 23.000 bedrijven met 775.000 werknemers en meer dan 200 miljard euro omzet.

Lees hier de brief van de grote coalitie van brancheorganisaties aan minister Koolmees (ministerie van SZW)

Ron Wesseling verenigingsmanager vakgroep bitumineuze werken

Tags

Corona