Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra toegelicht in Teams

woensdag 8 juli 2020
Afbeelding Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra toegelicht in Teams

Op 29 juni heeft de onderhandelingsdelegatie de cao-onderhandelingen afgerond met het sluiten van een onderhandelingsresultaat. Op verschillende fronten zetten we een flinke stap vooruit naar een moderne en toekomstbestendige cao. Met name de regeling zwaar werk en een leesbare cao zijn belangrijke mijlpalen.

Het bestuur en algemeen bestuur hebben het onderhandelingsresultaat geaccordeerd. Vanaf 14 juli organiseren we meerdere online informatiesessies voor een toelichting op de gemaakte afspraken en de eerste vragen te beantwoorden. Veel onderdelen van het onderhandelingsresultaat werken we in de zomer verder uit. In het najaar volgt inhoudelijke voorlichting over in ieder geval de regeling zwaar werk en de herschreven cao-teksten.

Vanwege Covid-19 wordt deze eerste voorlichting via MS Teams gegeven. De informatiesessie duurt maximaal een uur en is vooral bedoeld om de gemaakte afspraken toe te lichten en de eerste vragen te beantwoorden.

Dinsdag 14 juli

  • 10:00 uur – Regio Oost
  • 14:00 uur – Regio Noord

Donderdag 16 juli

  • 10:00 uur – Regio Zuid
  • 14:00 uur – Regio Noord

Vrijdag 17 juli

  • 10:00 uur – Regio Randstad Noord
  • 14:00 uur – Regio Zuid

Maandag 20 juli

  • 10:00 uur – Regio Oost
  • 14:00 uur - Regio Randstad Zuid

Donderdag 23 juli

  • 10:00 uur – Regio Randstad Noord
  • 14:00 uur – Regio Randstad Zuid

De sessie wordt begeleid door de adviseur sociale zaken uit de regio. Mocht u niet kunnen deelnemen aan een sessie in uw eigen regio, dan bent u ook welkom bij een andere sessie. Uitnodiging voor de sessies zijn inmiddels verzonden, aanmelden is ook mogelijk door het sturen van een mail aan Evenementen.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Heb je vragen over het onderhandelingsresultaat, dan kun je ook contact opnemen met Bouwend Nederland Advies via 079-3252250.