• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Nieuw reglement biedt houvast voor veiligheidsafspraken tussen werkgever en werknemer

Nieuw reglement biedt houvast voor veiligheidsafspraken tussen werkgever en werknemer

woensdag 8 juli 2020
Veiligheid op de bouwplaats

Met verschillende hulpmiddelen helpt Bouwend Nederland werkgevers om veiligheid beter op de kaart te zetten. Vanaf deze week bieden we leden een nieuw hulpmiddel: een overeenkomst Veiligheidsreglement. Deze modelovereenkomst biedt de werknemer duidelijkheid over geldende veiligheidsregels én inzicht in welke sancties gelden als de werknemers de regels niet naleeft. Door ondertekening committeert de werknemer zich aan de gemaakte afspraken.

Download hier de overeenkomst Veiligheidsreglement.

Het gebruik van dit veiligheidsreglement kan een mooie aanleiding zijn om gezond en veilig werken (weer) met elkaar te bespreken. Het is nadrukkelijk niet bedoeld als een stok om mee te slaan. Door met elkaar over de geldende veiligheidsregels te blijven praten, werken werkgever en werknemer samen aan een veilige werkomgeving. Als alle partijen het belang van de afspraken inzien, dan is de kans ook veel groter dat veiligheidsregels worden nageleefd.

Meerjarenprogramma Veiligheid

Het veiligheidsreglement is een van de hulpmiddelen in het kader van het meerjarenprogramma Veiligheid van Bouwend Nederland. Het reglement is een initiatief van het programmateam en opgesteld in overleg met de Taskforce Veiligheid. Doel van het programmateam Veiligheid is om iedereen die de bouwplaats betreedt ook gezond en veilig weer te laten vertrekken.

Het veiligheidsreglement is ook te vinden bij de modelovereenkomsten die Bouwend Nederland in het kader van veiligheid en gezondheid aanbiedt. Kijk daarvoor op de pagina met modelcontracten rond personeel en organisatie.