• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Van Energiebespaarfonds naar Warmtefonds: nieuwe hypotheek in 2021

Van Energiebespaarfonds naar Warmtefonds: nieuwe hypotheek in 2021

maandag 3 augustus 2020

Edgar van Niekerk

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding Van Energiebespaarfonds naar Warmtefonds: nieuwe hypotheek in 2021

De Rijksoverheid heeft naam van het Nationaal Energiebespaarfonds veranderd naar het Nationaal Warmtefonds. Dat heeft het Nationaal Warmtefonds bekendgemaakt. Tegelijkertijd wordt een speciale hypotheek gelanceerd waarmee huizen verantwoord verduurzaamd kunnen worden.

Hoe zat het ook maar weer? In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het instellen van een warmtefonds om ervoor te zorgen dat mensen en organisaties een lening kunnen aanvragen om zo energiebesparende maatregelen te betalen. Sinds 2014 heeft het Nationaal Energiebespaarfonds ruim 23.000 Energiebespaarleningen verstrekt aan particulieren, Verenigingen van Eigenaars (VvE's) en scholen. Daardoor is er veel kennis en ervaring opgebouwd als het gaat om het financieren van energiebesparende maatregelen. Daarom heeft de Rijksoverheid ervoor gekozen om het warmtefonds ook bij het Nationaal Energiebespaarfonds onder te brengen en de naam te wijzigen in het Nationaal Warmtefonds.

Hypotheek voor verduurzamen woning

Vanaf 2021 komt het Nationaal Warmtefonds met een nieuw product, de Energiebespaarhypotheek. Met de Energiebespaarhypotheek kunnen woningbezitters met beperkte leenruimte in aanmerking komen voor een lening om de eigen woning verantwoord te verduurzamen. Omdat rentebetaling en aflossing van deze lening geschieden naar draagkracht, kunnen deze huiseigenaren geld lenen voor de verduurzaming en is geborgd dat zij niet in problemen komen door de financiering. De Energiebespaarhypotheek is (vooralsnog) alleen beschikbaar voor woningbezitters die wonen in een door het Rijk aangewezen proeftuinwijk binnen het Programma Aardgasvrije Wijken. Gemeenten die zo'n wijkaanpak hebben en de Energiebespaarhypotheek mogelijk willen maken voor hun inwoners, kunnen zich vanaf komend najaar aanmelden. De volledige productspecificaties van de Energiebespaarhypotheek worden begin september bekendgemaakt.

Warmtefonds is mooie aanwinst

Omdat betaalbaarheid een belangrijk uitgangspunt is van de energietransitie, is het Nationaal Warmtefonds en de Energiebespaarhypotheek een mooie aanwinst in het totaalpakket aan maatregelen om de omslag in Nederland te kunnen maken naar duurzaam wonen. Het Nationaal Warmtefonds werkt aan een maatwerkfinanciering met zachte voorwaarden waarmee dit op een verantwoorde wijze kan.

Vernieuwde Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

Onlangs is ook de Financieringswijzer voor energiezuinig bouwen en verbouwen gepubliceerd. Daarin lees je in één oogopslag welke financieringsmogelijkheden er zijn als je je woning energiezuinig wil verbouwen of bouwen.