Hoe geven we richting aan het Nederland van morgen?

Afbeelding Hoe geven we richting aan het Nederland van morgen?
maandag 17 augustus 2020

De maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. En als sector kunnen we niet achterblijven. Na de problematiek rond PFAS en stikstof én de gevolgen van de coronacrisis is het nog belangrijker geworden om vanuit de lange termijn te kijken naar wat er staat te gebeuren en wat de impact daarvan is op onze sector. Waar moeten we de komende jaren rekening mee houden bij het maken van onze keuzes? Wat willen klanten, welke technologie komt op en wat doet de economie? Met de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen geven we richting aan de keuzes van morgen.

Met hulp van onze leden en uiteenlopende deskundigen van binnen en buiten de sector zijn we aan het verkennen hoe de wereld er in 2030 uit kán zien op basis van 4 centrale thema’s:

 • Ruimtelijke spreiding functies
  Werken, wonen en recreëren… Neemt de druk op de steden verder toe? Ontstaan stedelijke gebieden waarin we functies zoveel mogelijk rond de inwoners concentreren? Of spreiden we deze functies juist door heel Nederland en zorgt een optimale infrastructuur voor bereikbaarheid op afstand?

 • Energietransitie en energie-infrastructuur
  Onze energievoorziening gaat veranderen. Verduurzaming op alle fronten. Hoe geven we die transitie vorm? Neemt de overheid strakke regie? Zorgt voortschrijdende technologie voor innovatie van onderop? Welke rol spelen burgers? En hoe zorgen we voor voortgang?

 • Toekomst van werk
  De bouw kenmerkt zich door een cyclisch aanbod van werk. Zal dat in de toekomst veranderen? En welke vaardigheden heeft de werknemer van morgen nodig? Wordt de bouwvakker van de toekomst eerder een techneut dan een krachtpatser? En zijn er nog voldoende werknemers voor de bouw? Of zorgt automatisering voor flexibiliteit in de bouwproductie?

 • Waarde van bouwen
  De uitdagingen zijn enorm: verduurzaming, klimaatadaptie, voldoende woningen, bereikbaarheid, circulair en modulair bouwen…. Om Nederland vorm te geven in de toekomst, kan het niet zonder de bouw. Maar in welke rol speelt? Faciliteert ze anderen, neemt ze taken over in de keten? Wordt ze van alleen uitvoerder juist producteigenaar en gaat ze ontzorgen via leasecontracten?

Uiteindelijk zullen we per thema 2 uiteenlopende toekomstbeelden uitwerken die beschrijvingen zijn van hoe de wereld er in 2030 uit kán zien. De beelden zijn geen voorspellingen, geen verwachtingen en ook geen wensbeelden. Wel zijn het prikkelende beschrijvingen van een ingezoomd deel van de werkelijkheid die vaak flink verschilt van de onze. Ze zijn bewust op scherp gezet om het denken over die toekomst op te rekken. 

Bekijk de toekomstbeelden 

Meer weten?

Het traject ‘Nu Bouwen aan Morgen: Verkenning Bouw en Infra 2030’ is inmiddels in volle gang. Wil je graag op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen? Houd dan zeker het digitaal platform in de gaten.