COLUMN | We gaan het slimmer doen

Doekle Terpstra is boegbeeld van het BTIC en voorzitter van Techniek Nederland

donderdag 8 oktober 2020
Afbeelding COLUMN | We gaan het slimmer doen

Nog niet zo lang geleden waren ontwerpen, bouwen en installeren drie afzonderlijke werkterreinen. Samenwerken deden de verschillende disciplines alleen als het echt niet anders kon. Die tijd is voorbij. In de hele bouwkolom hebben bedrijven ingezien dat het anders moest en vooral beter. Nu zien we dat de partijen in het bouwproces elkaar steeds meer als gelijkwaardige partners zien. Dat levert niet alleen efficiencywinst op, maar ook een beter product. Intensieve samenwerking zet de deuren open voor een element dat werkelijk het verschil gaat maken in de toekomst van onze sector: innovatie.

We willen de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal maken en onze steden bereikbaar houden. We willen de samenleving digitaliseren en onze infrastructuur moderniseren. Grote maatschappelijke uitdagingen waar de ontwerp-, bouw- en technieksector een belangrijke bijdrage aan gaat leveren. Dat kan alleen als we ons werk en de technieken die we toepassen in een hoog tempo vernieuwen. Met die ambitie is vorig jaar het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) opgericht. Maxime Verhagen heeft het BTIC als boegbeeld op de kaart gezet en veel enthousiasme losgemaakt. Nu is het tijd om de volgende stap te zetten. Onze sector moet een voorbeeld worden van innovatieve transformatie.

Als het om samenwerking en innovatie in het bouwproces gaat, hebben we de afgelopen jaren grote stappen gezet. Toch staan we pas aan het begin. Zo groeit de productiviteit in vergelijking met andere sectoren nauwelijks. Dat remt de groei en de winstgevendheid. Het BTIC gaat er de komende tijd hard aan werken om met behulp van digitalisering een productiviteitssprong mogelijk te maken. Door een optimale uitwisseling van data en door het inzetten van artificial intelligence kunnen we slimmer werken en meer voor elkaar krijgen. Een productiviteitsgroei van 10% is zeker haalbaar.

Ook de doelen van het Klimaatakkoord maken het noodzakelijk om te innoveren. Bernard Wientjes, die aan de wieg stond van het BTIC, zei enkele jaren geleden al dat we zo’n 1.000 gebouwen per dag zouden moeten verduurzamen. Daar zitten we nog ver vanaf. Door keer op keer het belang van innovatie onder de aandacht te brengen, kan het BTIC het verwezenlijken van de doelstellingen daadwerkelijk dichterbij brengen.

Circulariteit zie ik als een van onze grootste uitdagingen. We zijn er al een tijdje achter dat de wereld geen bodemloze put is. Gaan we niet verstandiger om met grondstoffen, materialen en energiebronnen, dan halen we onszelf enorme problemen op de hals. Gelukkig zie ik veel hoopgevende, inspirerende initiatieven richting een circulaire economie. De krachtenbundeling binnen het BTIC kan ervoor zorgen dat circulariteit bij bouwwerken en infrastructurele projecten in de nabije toekomst de norm wordt.  

Innoveren doe je samen. Het BTIC is een unieke samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en brancheorganisaties. Samen zetten alle betrokkenen de schouders onder een gemeenschappelijke innovatie-agenda. Innovatie gaat ons niet alleen helpen om de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd op te lossen, maar biedt óók nieuwe loopbaanperspectieven. Zowel voor de huidige werknemers als voor jonge, technische talenten is innovatie een aantrekkelijk vooruitzicht. Want wie wil zich nou niet aansluiten bij een winning team?

Samen maken we van de ontwerp-, bouw- en technieksector de meest innovatieve branche van de Nederlandse economie. We gaan het slimmer doen!