Veelgestelde vragen over het cao-akkoord

woensdag 14 oktober 2020
Silhouet betonvlechter - Europese Distributiecentrum Hitachi Data Systems

Bouwend Nederland houdt al geruime tijd bij welke veelgestelde vragen over het cao-akkoord de revue passeren via Bouwend Nederland Advies. Hieronder hebben we belangrijkste vragen over loons- en salarisverhogingen, duurzame inzetbaarheid en de regeling ouderdomspensioen BPF Bouw.

Waarom moeten we 350 euro betalen in december?

De vergoeding was een sluitstuk voor de onderhandelingen. In plaats van uitsluitend een structurele loonsverhoging hebben cao partijen ook een eenmalige vergoeding afgesproken.  De vergoeding vindt plaats in december zodat niet alleen de leden van Bouwend Nederland deze vergoeding ontvangen maar na AVV iedereen in de Bouw en Infra sector recht heeft op deze vergoeding. Deze vergoeding is op basis van een 100% contract en zal naar rato worden uitgekeerd.

De salarisverhoging gaat in per 1 december bij maandverloning. Is dit bij vier-wekenverloning m.i.v. periode 13?

Ja, per periode 13.

Is de salarisverhoging van 2% en de €,- 350 voor UTA en bouwplaats medewerkers beiden?

Ja, de salarisverhoging en de eenmalige uitkering is voor de UTA en bouwplaats medewerkers.

Ik heb gelezen dat de loonsverhoging 2% structureel is, betekend dit dat het gaat om een jaarlijkse verhoging?

De structurele verhoging betekent niet dat er ieder jaar een verhoging is met 2%, maar dat de lonen en salarissen vanaf december met 2% verhoogd zijn.

Is de 350 euro uitkering bij 1 FTE of is dit bedrag hetzelfde voor parttimers.

Dit bedrag is naar rato van de omvang arbeidsduur.

Geldt deze regeling ook voor BBL leerlingen. Stel dat deze 4 dagen op school zit en 1 dag werkt, keert het leerbedrijf dan 80% uit?

De eenmalige uitkering is ook voor BBL-leerlingen omdat zij voor 4 dagen een arbeidsovereenkomst hebben. Uitkering is dan naar rato dienstverband, 80%.

De vorige cao heeft ingezet op meer netto loon. Hoe zit dat met de aanpassing van duurzaam inzetbaarheid en de hogere bijdrage aan de pensioenregeling?

Bij de ronde tafel gesprekken met de leden over de inzet van de cao is duidelijk naar voren gekomen dat er een collectieve oplossing moet komen voor werknemers die niet gezond de pensioenleeftijd halen. Bij die ronde tafel gesprekken is doorgesproken over de financiële gevolgen van collectieve oplossingen. De inzet was overigens niet meer netto loon, maar het afscheid nemen van instituten die onvoldoende meebewogen naar de huidige tijd. Het resultaat van deze reorganisatie was uiteindelijk een hoger netto loon. De zwaar werkregeling heeft een looptijd van 5 tot 7 jaar. In die periode zal BNL zich gaan inzetten om zwaar werk op de politieke agenda te krijgen. De flexibele AOW is een onderwerp waar in de uitwerking van het pensioen akkoord nader over gesproken zal moeten worden.  DI, de hoogte en de verdeling stond op de agenda, dit is door de beperkte agenda opgeschoven naar een volgende onderhandelingen.

De duurzame inzet wordt nu bij de UTA betaald aan de werknemer zelf en niet naar het TSF. Gaat dit dan ook naar het TSF?

Zover is het nog niet. Op het moment dat het DI gefaciliteerd wordt in de leerrekening dan zal het niet meer nodig zijn om het via het TSF te laten verlopen maar rechtstreeks naar de leerrekening of de persoonlijke rekening van de medewerker gaan. Hier staat het TSF in feiten los van.

Wanneer zou de 'leerrekening' effectief moeten zijn? Al per 01-01-2021 of wordt dit onderwerp van nieuwe cao-besprekingen? 

Het wordt geen onderdeel van de nieuwe cao-besprekingen. Dit heeft te maken met de plannen van de overheid, om voor iedereen een leerrekening te openen. De uitdaging is om een systeem te bouwen die ontwikkeling stimuleert en fiscaliteiten biedt. Wij gaan ons als sector B&I aansluiten bij die regeling zodra de leerrekening geïmplementeerd wordt.

50/50 verdeling pensioenpremie geldt volgens mij nu ook al voor UTA. De nieuwe afspraak boven de 22,2% betreft dus de bouwplaatsmedewerkers?

Op dit moment is de verdeling voor UTA en bouwplaatsmedewerker gelijk. De verdeling is ongeveer 2/3 werkgever en 1/3 werknemer. Alles boven de 22,2% zal 50/50 verdeeld worden. Hier is discussie over.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies, via advies@bouwendnederland.nl of 079-2 252 250.